Институции

Държавен план – прием е обявен в 42 училища в област Пазарджик

Написано от ПЗИНФО

Под председателството на зам.-областния управител д-р Красимира Радева в Областна администрация Пазарджик се проведе заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие, на което беше обсъден и съгласуван проектът за държавен план прием по професии и специалности за учебната 2023/2024 г. в област Пазарджик. На заседанието присъстваха представители на: РУО Пазарджик, Бюра по труда, Инспекция по труда, общински администрации, работодателски организации, синдикати.

За учебна 2023/2024 година държавен план-прием в VIII клас в профилираните и в професионалните гимназии, в паралелките за профилираната подготовка в средните училища и в професионалните гимназии и в паралелките за професионална подготовка в обединените училища на територията на област Пазарджик ще бъде обявен в 42 училища на територията на областта. Броят на учениците, завършващи седми клас (основно образование) в дванадесетте общини на областта, е общо 2325 и те ще кандидатстват за прием в 34 профилирани и 61 професионални паралелки.

Профилирано обучение ще предложат 15 средни училища, 3 профилирани гимназии и 2 обединени училища. В планираните 34 профилирани паралелки ще се предложи обучение по различни профили – „Чужди езици“, „Математически“, „Музика“, „Предприемачески“, „Природни науки“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Хуманитарни науки“, „Икономическо развитие“. Паралелките със STEM-профил „Природни науки“, „Софтуерни и хардуерни науки”, „Предприемачески“ и „Математически“ са 21, с общ брой ученици 546. За учебната 2023/2024 година професионално образование и обучение ще се реализира в 28 училища, от които 15 професионални гимназии, от които 8 – държавни и 1 – национална, 7 средни училища.

Професионалното обучение по професии и специалности, предложено за учебната 2023/2024 година във всички училища е подкрепено от работодателски организации.

В три професионални гимназии (ПГМЕТ, гр. Пазарджик, и ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик и ПГСА, гр. Пазарджик), за първи път ще се предложи обучение по професии и специалности, които са нови за цялата област, съответно:

 • ПГМЕТ, гр. Пазарджик – професия „Техник на електронна техника“, специалност „Микропроцесорна техника“;
 • ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик – професия „Животновъд“, специалност „Говедовъдство“;
 • ПГСА, гр. Пазарджик – професия „Оператор в дървообработването“, специалност „Производство на мебели“ и специалност „Производство на тапицирани изделия“.

В предложението на РУО-Пазарджик за прием по професии и специалности за учебната 2023/2024 година са включени и 8,5 паралелки – дуална система на обучение, които имат подкрепата на регионалния бизнес. За цялата област обучение чрез работа (дуална система на обучение) по заявки ще се предложи в:

 • ПГМЕТ, гр. Пазарджик – професия „Електротехник“, специалност „Електрообзавеждане на производството“ със заявена потребност от обучение от Ер Юг EVN група – 0,5 паралелка;
 • ПГМЕТ гр. Пазарджик – професия „Техник по железопътна техника“, специалност „Локомотиви и вагони“ с разширено изучаване на английски език, със заявена потребност от обучение от „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД – 1 паралелка
 • ПГСА, гр. Пазарджик – професия „Оператор в дървообработването“, специалност „Производство на мебели“ със заявена потребност от обучение от ЕТ „Благой Ангелов-Колорадо“ – 0,5 паралелка;
 • ПГСА, гр. Пазарджик – професия „Оператор в дървообработването“, специалност „Производство на тапицирани изделия“ със заявена потребност от обучение от „Софалукс България“ ЕООД – 0,5 паралелка;
 • ПГСА, гр. Пазарджик – професия „Строител-монтажник“, специалност „Сухо строителство“ със заявена потребност от обучение от „Велчев строй“ ЕООД – 1 паралелка;
 • ПГХХТ, гр. Пазарджик – професия „Химик-технолог“, специалност „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“ със заявена потребност от обучение от „БИОВЕТ“ АД, гр. Пещера – 0,5 паралелка;
 • ПГИТМТ, гр. Панагюрище – професия „Хотелиер“, специалност „Организация на хотелиерството“ със заявена потребност от обучение от „Оптикоелектрон Груп АД – 0,5 паралелка;
 • ПГИТМТ, гр. Панагюрище – професия „Техник на прецизна техника“, специалност „Лазерна и оптична техника“ със заявена потребност от обучение от „Оптикоелектрон Груп“ АД и „Оптикс“ АД – 0,5 паралелка;
 • ПГИТМТ, гр. Панагюрище – професия „Минен техник“, специалност „Минна електротехника“ със заявена потребност от обучение от „Асарел – Медет“ АД – 0,5 паралелка;
 • ПГИТМТ, гр. Панагюрище – професия „Електротехник“, специалност „Електрообзавеждане на производството“ със заявена потребност от обучение от „Оптикоелектрон Груп“ АД – 0,5 паралелка;
 • ПГИТМТ, гр. Панагюрище – професия „Машинен техник“, специалност „Машини и системи с ЦПУ“ със заявена потребност от обучение от „Асарел – Медет“ АД – 1 паралелка;
 • ПГХВТ „Атанас Ченгелев“, гр. Пещера – професия „Биотехнолог“, професия „Технология в биопроизводствата“ със заявена потребност от обучение от „БИОВЕТ“ АД, гр. Пещера – 1 паралелка;
 • ПГХВТ „Атанас Ченгелев“, гр. Пещера – професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“ със заявена потребност от обучение от „Лазур и Ко“ ЕООД, гр. Пещера – 0,5 паралелка;

Задочна форма на обучение ще се предложи в пет паралелки за областта в:

 • ПГД „Иван Вазов“, гр. Велинград – професия „Техник-технолог в дървообработването“, специалност „Мебелно производство“;
 • ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик – професии „Икономист“, специалност „Земеделско стопанство“;
 • ПГФР, гр. Пазарджик – професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“;
 • ПГХХТ, гр. Пазарджик – професии „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“, специалност „Производство на алкохолни и безалкохолни напитки“;
 • ПГМЗС, гр. Септември – професия „Техник-озеленител“, специалност „Цветарство“.

Предложението на РУО-Пазарджик за държавен план-прием по професии и специалности е съобразено със стратегиите, прогнозите и плановете за развитие на общините от областта, с Актуализиран списък на защитените от държавата специалности по професии, както и на тези с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2023/2024 година. Взети са под внимание постъпилите заявки от работодателите за обучение по определени професии и специалности за дуална система на обучение, броят завършващи VІІ клас и Х клас по населени места и организирани срещи с представители на работодателски организации и директори на училища.

Коментари