Общество

Дъждът в края на юни влоши качеството на питейната вода

Пазарджик

Седем населени места през втората половина на месец юни са показали отклонения в качеството на водата, предназначена за битови нужди. От данни на РЗИ – Пазарджик става ясно, че пет проби не са отговаряли на изискванията по микробиологични показатели, а две по показател нитрати.  

 

Водата в гр. Стрелча, с. Дюлево, с. Смилец, с. Блатница и с. Свобода е показала наличие на колиформи или ентерококи (в Стрелча и с. Блатница и двете). В селата Дюлево и Капитан Димитриево пробите са установили наднормено съдържание на нитрати. В тази връзка здравната инспекция обобщава, че влошените микробиологични показатели на водата, а в някои населени места /с повърхностно водоснабдяване и органолептични показатели/ са в резултат от обилните валежи през последните дни. По отношение на микробиологичните показатели от страна на РЗИ е издадено предписание на водоснабдително дружество „В и К – С” ЕООД, гр. Стрелча за извършване на дезинфекция и промивка на водопроводните мрежи и представяне на контролни проби, с цел постигане изискванията на Наредба № 9/2001 г. Същите отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г.

Във връзка с констатираните наднормени стойности на нитрати в питейните води на обл. Пазарджик, е осъществена среща с ръководителите на В и К дружествата и представители на общините, за търсене на алтернативи за водоснабдяване на засегнатите места /в случая с.Дюлево, община Стрелча и с.Капитан Димитриево, община Пещера/. От страна на РЗИ са изготвени здравно-информационни материали за възможните рискове за здравето, при консумиране на вода със съдържание на нитрати над нормата за информиране на населението, чрез общината. 

Коментари