Институции

Дуалното обучение във фокуса на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие

Написано от ПЗИНФО

Областният управител Валентина Кайтазова проведе днес заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие, на което беше обсъден и съгласуван проектът за държавен план прием по професии и специалности за учебната 2024/2025 г. в област Пазарджик.

„Дуалното обучение стартира за първи път в област Пазарджик и ние трябва да приобщим повече училища към каузата дуално обучение, защото работодателите са убедени, че това е успешна форма за придобиване на професионална квалификация“, каза по време на заседанието Валентина Кайтазова.

За учебна 2024-2025 година държавен план-прием в VIII клас в профилираните и в професионалните гимназии, в паралелките за профилираната подготовка в средните училища и в професионалните гимназии и в паралелките за професионална подготовка в обединените училища на територията на област Пазарджик ще бъде обявен в 41 училища на територията на областта. Броят на учениците, завършващи седми клас (основно образование) в дванадесетте общини на областта, е общо 2143, които ще кандидатстват за прием в 32 профилирани и 52 професионални паралелки.

Профилирано обучение се предлага от 14 средни училища, 3 профилирани гимназии и 2 обединени училища в 32 профилирани паралелки по следните профили:

Профил „Чужди езици“ – 8 паралелки; Профил „Математически“ – 2 паралелки, Профил „Музика“ – 2 паралелки; Профил „Предприемачески“ – 4 паралелки; Профил „Природни науки“ – 9 паралелки;          Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – 4 паралелки; Профил „Хуманитарни науки“ – 1 паралелки; Профил „Икономическо развитие“ – 2 паралелки.

Паралелките със STEM профил „Природни науки“, „Софтуерни и хардуерни науки”, „Предприемачески“ и „Математически“ са 19, с общ брой ученици 494, което е 59,38 % от общия брой места (832) в профилираните паралелки.

Mрофесионално образование и обучение се предлага от 27 училища, от които 15 професионални гимназии, 7 средни училища: СУ „Ал. Иванов – Чапай“, гр. Белово; СУ „Народни будители“, гр. Брацигово; СУ „Марин Драгинов“, с. Драгиново, общ. Велинград; СУ „Георги Брегов“, гр. Пазарджик; СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ракитово; СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Стрелча и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Сърница; 1 профилирана гимназия ПМГ „Константин Величков“, гр. Пазарджик и 4 обединени училища: ОУ „Христо Ботев“, с. Калугерово, общ. Лесичово, ОУ „Любен Каравелов“, гр. Пещера, ОУ „Отец Паисий“, с. Попинци, общ. Панагюрище и ОУ „Христо Ботев“ с. Семчиново, общ. Септември.

За първи път ПГМЕТ, гр. Пазарджик и ПГД „Иван Вазов“, гр. Велинград предлагат държавен план-прием в професионални паралелки по нова професия за област Пазарджик –„Техник по транспортна техника“, специалност „Електрически превозни средства“.

В предложението на РУО-Пазарджик за прием по професии и специалности за учебната 2024-2025 година са включени и 6 паралелки – дуална система на обучение, които имат пълната подкрепа на регионалния бизнес. За цялата област обучение чрез работа (дуална система на обучение) по заявки се предлага от:

 • ПГМЕТ, гр. Пазарджик – професия „Електротехник“, специалност „Електрообзавеждане на производството“ със заявена потребност от обучение от НЕК ЕАД – 0,5 паралелка;
 • ПГСА, гр. Пазарджик – професия „Оператор в дървообработването“, специалност „Производство на мебели“ със заявена потребност от обучение от ЕТ „Благой Ангелов-Колорадо“, „Колорадо АВС“ ЕООД, „БМД-Биджеви“ ООД – 0,5 паралелка;
 • ПГХХТ, гр. Пазарджик – професия „Електротехник“, специалност „Електрически машини и апарати“ със заявена потребност от обучение от „Костал България Аутомотив“ ЕООД, гр. Пазарджик – 1 паралелка;
 • ПГИТМТ, гр. Панагюрище – професия „Техник на прецизна техника“, специалност „Лазерна и оптична техника“ със заявена потребност от обучение от „Оптикоелектрон Груп“ АД и „Оптикс“ АД – 0,5 паралелка;
 • ПГИТМТ, гр. Панагюрище – професия „Техник по транспортна техника“, специалност „Автотранспортна техника“ със заявена потребност от обучение от „Асарел – Медет“ АД – 0,5 паралелка;
 • ПГИТМТ, гр. Панагюрище – професия „Минен техник“, специалност „Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии“ със заявена потребност от обучение от „Асарел – Медет“ АД – 0,5 паралелка;
 • ПГИТМТ, гр. Панагюрище – професия „Машинен техник“, специалност „Машини и системи с ЦПУ“ със заявена потребност от обучение от „Асарел – Медет“ АД – 1 паралелка;
 • ПГХВТ „Атанас Ченгелев“, гр. Пещера – професия „Биотехнолог“, професия „Технология в биопроизводствата“ със заявена потребност от обучение от „БИОВЕТ“ АД, гр. Пещера – 1 паралелка;
 • ПГХВТ „Атанас Ченгелев“, гр. Пещера – професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“ със заявена потребност от обучение от „Лазур и Ко“ ЕООД, гр. Пещера – 0,5 паралелка;

Задочна форма на обучение след завършено основно образование се предлага в пет паралелки за областта от:

 • ПГД „Иван Вазов“, гр. Велинград – професия „Техник-технолог в дървообработването“, специалност „Мебелно производство“;
 • ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик – професия „Икономист“, специалност „Земеделско стопанство“;
 • ПГФР, гр. Пазарджик – професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“;
 • ПГХХТ, гр. Пазарджик – професия „Техник-технолог по качеството на храни и напитки“, специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“;
 • ПГМЗС, гр. Септември – професия „Техник-озеленител“, специалност „Цветарство“.

Предложението на РУО-Пазарджик за държавен план-прием по професии и специалности е съобразено със стратегиите, прогнозите и плановете за развитие на общините от областта, с Актуализирания списък на защитените от държавата специалности по професии, както и на професиите с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2024-2025 година.

Всички професионални паралелки са съобразени с постъпилите заявки от работодателите за обучение по професии и специалности, броят на завършващите VІІ клас ученици по населени места и проведени срещи с представители на работодателски организации и директори на училища, организирани от РУО-Пазарджик. Проверен е капацитета на работодателите за осигуряване на практическото обучение на учениците.

Коментари