Институции

До края на юли Общината внася за одобрение проекти за над 17.5 млн. лева

Пазарджик С проекти за над 17.5 млн. лв. Община Пазарджик ще кандидатства за финансиране по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, съобщи кметът Тодор Попов.

 

Точната стойност е 17 664 842.01 лв., а изготвянето и кандидатстването за финансиране се предвижда да се случат до края на месец юли т.г. Това е над 50% от инвестиционната програма и включва:

-Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик“ на стойност   1 782 085,30 лв.

– Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на НАП (Местни данъци и такси) в град Пазарджик“ на стойност 325 182,66 лв.

-Проект „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица – Болницата“ на град Пазарджик“, включващ 4 обекта за обновяване на зелени пространства и рехабилитация на обслужващи улици към тях – при кръстовище на ул. „Димчо Дебелянов“ и ул. „Пловдивска“; между ул. „Димитър Греков“, ул. „Струма“ и бул. „Стефан Стамболов; при кръстовище на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 130 и ул. „Струма“ и при кръстовище на ул. „Болнична“ и бул. „Стефан Стамболов“. Общата стойност на проекта е 7 616 482,05 лв.

-Проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик – общежитие на СОУ "Г. Бенковски", ОУ "Любен Каравелов", СОУ "Димитър Гачев", СОУ "Д-р Петър Берон" и ОУ "Христо Ботев“ на стойност 7 941 092,00 лв.

Инвестиционната програма (ИП) е одобрена от Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и ще се реализира в периода 2016-2023 г.

Общата стойност на ИП е 26 038 756,90 лв., разпределени по инвестиционни приоритети и проекти:

Проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик“ на стойност 6 824 562,21 лв.

Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик“ на стойност   1 782 085,30 лв.

Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на НАП (филиал) в град Пазарджик“ на стойност 325 182,66 лв.

Проект „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица – Болницата“ на град Пазарджик“, включващ 4 обекта за обновяване на зелени пространства и рехабилитация на обслужващи улици към тях – при кръстовище на ул. „Димчо Дебелянов“ и ул. „Пловдивска“; между ул. „Димитър Греков“, ул. „Струма“ и бул. „Стефан Стамболов; при кръстовище на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 130 и ул. „Струма“ и при кръстовище на ул. „Болнична“ и бул. „Стефан Стамболов“. Общата стойност на проекта е 7 616 482,05 лв.

Проект „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик“  на стойност 1 549 352,68 лв.

Проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик – общежитие на СОУ "Г. Бенковски", ОУ "Любен Каравелов", СОУ "Димитър Гачев", СОУ "Д-р Петър Берон" и ОУ "Христо Ботев“ на стойност 7 941 092,00 лв.

Кметът Попов добави, че веднага след това ще се обявят обществени поръчки, след което работата ще започне. Ремонтът по проекта „Марица-Болницата“ ще започне от кръговото за Пловдив, като ще се работи поетапно в отделните райони.

Коментари