Институции

До края на седмицата изпращат над 80 000 съобщения за местните данъци

Пазарджик До края на тази седмица Общината ще изпрати 82 226 съобщения за размера на дължимите местни данъци и такси (ДНИ, ДПС, ТБО и Патентен данък) и сроковете за плащането им. Това стана ясно на пресконференция на Общинска администрация. Съобщенията за физически лица са 79 607, а за юридически – 2619. В данъчните съобщенията ще бъде включена и информация за неплатени задължения за минали години, начислените лихви и глоби,  описани поотделно за  всеки конкретен имот или превозно средство.

 

Отстъпка от 5 %  ще има за всички собственици на недвижими имоти и автомобили, които платят своите задължения за 2016 година до 03 май включително. Касите на отдел „Местни данъци и такси" ще работят от 8.30 до 18.30 часа, без прекъсване.

Всяко данъчно задължено лице има достъп до личната си информация в реално време през web пространството (интернет), със съответните защити на личните данни, като лицето може да извърши преглед на информация за: декларации, партиди, облози, лихви, наказателни постановления, фишове за глоби, актове.

От администрацията припомнят, че до 30-ти март е в сила и обявената с Решение на ОбС Пазарджик данъчна ваканция. Тя касае частично освобождаване от такса битови отпадъци за периода 2005-2015 година, като сумата е в размер на натрупаните до момента лихви на задълженото лице. Отстъпка ще се дава на лица, изплатили изцяло задълженията за местни данъци и такси за посочения период.

Коментари