Политика

Доклад на Илияна Йотова за инвестиции в планинските региони на ЕС мина на първо четене

Комисията по регионално развитие на Европейския парламент прие с огромно мнозинство на първо четене доклада на Илияна Йотова за планинските региони в Европейския съюз. Допълнителни инвестиции от еврофондовете  и повече политики на ЕС за планините са сред основните цели на доклада.

 

Според Йотова главните проблеми, за които новите инвестиции трябва да помогнат за намирането на решения са обезлюдяването, липсата на работни места и трудния достъп. "Планинските региони в Европа са едно от най-големите ни богатства. Те не просто споделят редица общи проблеми, а предлагат и добри възможности, като например богатството на природни ресурси, добри възможности за туризъм и висококачествено земеделие. В същото време планините се обезлюдяват, изчезват цели общини. Сериозен Европейски подход може да допринесе за развитието на тези региони чрез отговорно възползване от природните ресурси", каза Йотова.

Докладът определя опазването на околната среда като ключово, тъй-като според Йотова то е основата за дългосрочното развитие на планинските региони. "С моите колеги постигнахме съгласие, че без сериозни действия за опазване на околната среда не можем да се надяваме на по-добро на планинските региони. Инвестициите в работни места трябва да са насочени предимно към зелената икономика и да се приемат сериозни мерки за борбата с промяната на климата", каза Йотова.

Българският евродепутат се обяви и за дуалното образование, което според нея и нейните колеги евродепутати е доказан начин за постигане на по-добра заетост в планинските региони, взимайки за пример региони като немския Бадем-Вюртемберг, в който има въведено дуално образование и безработица около 2%. Според доклада обучението в занаяти и инвестициите в иновативни методи за образование, използвайки също така интернет, може да бъдат сериозно стъпка към спирането на обезлюдяването и застаряването на населението в планините. Йотова също така предлага инвестиции в  качествен и високоскоростен интернет,  за подобряване на условията за бизнеса и особено малките и средни предприятия, както и инвестиции за по-добра инфраструктура и достъпност.

След гласуването в ресорната комисия следва гласуване в пленарната зала на ЕП в Страсбург, което се очаква в средата на месец май. 

Коментари