Общество

Доброволците от БЧК Пазарджик са положили над 16 000 часа доброволен труд

Написано от ПЗИНФО

Областната организация на БЧК – Пазарджик проведе втората редовна сесия на 67 – то Общо отчетно събрание. Поради пандемичната обстановка на събранието присъстваха 17 делегати, които бяха 40% от всичките избрани 41 делегати.

Гост на събранието беше: д-р Славита Джамбазова – Зам. Генерален Директор на Секретариата на НС на БЧК.
С поздравителни адреси делегатите бяха приветствани от Академик Христо Григоров – Председател на БЧК, г-н Иван Васев – Областен управител на област Пазарджик и г-н Тодор Попов – Кмет на община Пазарджик.

На форума се направи отчет пред обществеността за извършеното през 2021 година. Въпреки трудните условия на работа при кризата от KOVID – 19 през годината беше отчетен ръст във всички дейности на организацията, в т.ч.: повишен брой на членове, доброволци и симпатизанти, повишен брой на проекти изпълнявани в партньорство с външни дарители – НС на БЧК, община Пазарджик и община Панагюрище.

През 2021 година по проекти са изразходени финансови средства в размер на  1 143 189.00 лева., като беше оказана помощ на 24 472 социално слаби граждани.

Обучените кандидат шофьори са 2 773 човека. Организирани са 16 кръводарителски акции, а дарилите кръв са 369 човека. Доброволците на БЧК и БМЧК, които са общо 986 – ма, през 2021 година са положили 16 536 часа доброволен труд.

Зам.Генералния Директор на НС на БЧК д-р Славита Джамбазова даде много висока оценка за работата на Областната Червенокръстка организация за отчетния период.

Коментари