Институции

Добри новини за паркирането в Пазарджик /Списък на улиците, където се предлага да отпадне „Синя зона“/

Пазарджик

В изпълнение на Решение № 94 от 28.06.2018г. на Общински съвет – Пазарджик, работна експертна група от общинска администрация изготви проект на Наредба за организация на движението на територията на Община Пазарджик.

В съдържанието на проекта се съдържат основни въпроси отнасящи се до:

            – Движение на ППС и пешеходци;

            – Организиране на движението;

            – Движение на велосипедисти;

            – Обществен превоз на пътници;

            – Престой и паркиране;

            – Контрол и санкции.

Основно са разработени темите:

          -„Скорости на движение, пътна маркировка, пътни знаци, светофарни уредби“

          – „Осигуряване на движението по улиците при строително-монтажни дейности и извънредни аварийни ситуации“;

         – „Режим на почасово платено паркиране“;

         – „Режим па платено почасово паркиране за служебни нужди“;

         – „Режим на паркиране на ППС с платен абонамент“;

         -„Режим на паркиране на ППС за живущите в зоните за почасово платено паркиране и режим на преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания“.

При определяне режима на паркиране на ППС в зоните се дава възможност освен по постоянен, това да се случва и по настоящ адрес. Остава правото за паркиране да се прилага безплатно за един брой МПС на жилищен имот, а за второ МПС да се заплащат 20% от стойността на определения месечен абонамент /а не както беше досега – 50%/.

Предлага се да бъдат премахнати така наречените „сини зони в междублокови пространства“, където занапред, съгласно разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост следва да бъдат определени прилежащите площи и да се прилага чл. 4 от цитирания Закон.

Предлага се в Приложение №2 нов списък на участъците за платено почасово паркиране „синя зона“ на ППС за гр. Пазарджик с 1335 бр. паркоместа. В тази връзка беше извършено обследване на действащите в момента участъци „синя зона“ и техният брой е намален с общо 535 броя паркоместа.

 

С П И С Ъ К

ПРЕМАХНАТИ  УЧАСТЪЦИ „СИНЯ ЗОНА “

Участъци “синя зона“, паркинг

Брой паркоместа

В т. ч. за хора с трайни увреждания

1.

Бул. ,,Ал. Стамболийски“

От кръстовище с ул. „Градинарска“/ ул. „Никола Вапцаров“ до бул. „Цар Освободител“

– 36

 

2.

Ул. „Булаир“

от кръстовището с ул. „Завоя на черна“ до кръстовището с ул. „Цар Шишман“

– 23

 

3.

Бул. „Георги Бенковски“

 

– 13

 

4.

Ул. „Единадесети август“

от кръстовището с ул. „Сан Стефано“, до кръстовището с ул. „Ал. Батенберг“

– 7

 

5.

Ул. „ Екзарх Йосиф“

От кръстовището с ул. „Найчо Цанов“ до кръстовището с бул. „Ал. Стамболийски“

– 27

 

6.

Бул. ,,Кн. Мария Луиза

 

       – 124

 

7.

Ул. ,,Лозенград”

 

– 19

 

8.

Ул. ,,Никола Вапцаров“

 

– 14

 

9.

Ул. ,,Никола Ръжанков“

 

– 25

 

10.

Ул. „Преспа“

 

– 12

 

11.

Бул. ,,Цар Симеон”

 

– 12

 

 

 

 

ВСИЧКО:

 

312

 

 

 

Изградени участъци в междублокови пространства върху

обслужващи алеи със статут на «Синя зона»

1.

Зона между ул. «Патриарх Евтимий», ул. «Черноризец Храбър» и бул. «Княгиня Мария Луиза»

-57

2.

Зона на ул. «Никола Ръжанков» № 2, ул. «Преспа» № 2 и № 4, ул. «Лозенград» № 2

-139

3.

Ул. «Втори Януари» № 1 и № 3

-7

4.

Ул. «Константин Величков» № 13

-5

5.

Ул. «Найчо Цанов» № 4

-15

 

общо зони:

Междублокови пространства

-223

 

 

ОБЩ БРОЙ НАМАЛЕНИ ПАРКОМЕСТА:

 

535

 

 

 

Коментари