Институции Общество

Днес изнасят актуализирания списък за настаняване в общински жилища

Пазарджик Днес ще бъде изнесен Актуализираният списък на граждани за настаняване в общински жилища, изготвен съгласно Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик, приета от ОбС през март 2010 г. Това съобщават от Общинска администрация.

 

Към началото на тази година 1118 лица и семейства са одобрени и включени в списъка. През 2016 г. за настаняване в общински жилища са кандидатствали 56 лица и семейства. От тях са одобрени 42 молби, а като неотговарящи на Наредбата откази са получили молбите на 14 лица и семейства.

В общински жилища са настанени 7 лица и семейства и са извадени от картотеката.

Списъкът ще бъде сложен на информационно табло в Център за информация и услуги на гражданите в сградата на Общинска администрация.

 

Коментари