Институции

Длъжниците към Общината вече могат да се възползват от данъчната ваканция

Пазарджик Всички физически и юридически лица вече могат да се възпозват от обявената данъчна ваканция с Решение № 13 от 17 декември 2015 година на ОбС – Пазарджик. Тя касае частично освобождаване от такса битови отпадъци за периода 2005-2015 година, като сумата е в размер на натрупаните до момента лихви на задълженото лице. Отстъпка ще се дава на лица, изплатили изцяло задълженията за местни данъци и такси за посочения период в срок до 30.03.2016 година. Единственото условие е лицата да нямат влезли в сила актове за установяване на публични вземания. Съвсем скоро предстои изпращането на съобщения до длъжниците, които имат право да се възползват от т.н. данъчна ваканция, но и преди получаването на тези съобщения те могат да изплащат задълженията си.

Пример:

ОТСТЪПКА ОТ ТБО ЗА ЖИЛИЩЕ 84.00 КВ.М, НАХОДЯЩО СЕ В ЖИЛИЩЕН БЛОК, ІІІ ЗОНА С ДАНЪЧНА ОЦЕНКА 15 216.00 ЛВ.

 

ГЛАВНИЦА

ЛИХВА

ОТСТЪПКА

НЕПЛАТЕНА ТБО ЗА 5 ГОД.

113,44

26,71

26,71

НЕПЛАТЕНА ТБО ЗА 10 ГОД.

229,27

125,4

125,43

Коментари