Институции

Дистанционно обучение и в ОДК

Написано от ПЗИНФО

Пандемията от COVID-19 накара много хора да се затворят по домовете си. В тези дни на национална изолация е много трудно да задържиш най-малките вкъщи. Освен, че учат дистанционно, те имат нужда и от забавления. Още повече, когато децата са свикнали да се занимават с творческа и спортна дейност и имат нужда да се изявяват. Сложната ситуация, в която попаднахме, ни изправи пред предизвикателството – обучение в електронна среда. Ръководството на Общински детски комплекс – Пазарджик намери решение, като стартира различни инициативи една, от които е „Който пее, дълго живее“. Това е предизвикателство към талантите от групите по автентичен фолклор отправено от техния вокален педагог Малина Георгиева. Наред с онлайн обучението те ще се изявяват във фейсбук страницата на Представителна формация „Гласовете на Орфей“. https://www.facebook.com/ПРЕДСТАВИТЕЛНА-ФОРМАЦИЯ-ГЛАСОВЕТЕ-НА-ОРФЕЙ-1527528170905974/?ref=br_rs
„Идеята ми хрумна спонтанно, споделих я с г-жа Спасова, директор на Детския комплекс и тя ме подкрепи. Предложих го на децата и родителите им да направят домашно видеоклипче, като изпълнят тяхна любима народна песен, пременени в носии. Всеки ден ще качвам клип в страницата на формацията във фейсбук,“ разказва вокалния педагог Малина Георгиева и продължава.
„Мисля, че всеки ще се зарадва на децата, на усмивките им, на таланта им. Това е един виртуален концерт, тъй-като на децата им липсват изявите. Подготвяхме се за предстоящи конкурси, но за сега са отложени,“ разказва още Малина.
Ситуацията в страната се променя ежедневно, всички учители трябваше да проявят креативност и гъвкавост. Организацията на дистанционното обучение не може да се вмести по установен график. Комуникацията с деца и родители, консултации по творби и движения е по всяко време на денонощието.
Виртуалните репетиционни зали станаха любимо място на децата. Дните им са изпълнени с много емоции и нови знания за историята на танца, музиката, спорта, за теорията на балета, българските народни танци, запознават се с интересни факти в света на изкуството и спорта, творчеството на многобройните професионалисти по света, поддържат своята физическа форма и емоционална нагласа за момента, когато всичко ще отшуми, и ще се срещнат отново, натрупали много нови знания и опит. Упражненията, които изпълняват децата по време на виртуалните репетиции са продължение на теорията и дават възможност за поддържане на физическата им форма и техническо усъвършенстване на танцови елементи, движения, хора и танцови постановки. Те са положителни и за здравето на децата /заради дългото стоене пред екраните/, защото изискват физическо натоварване и могат да се изпълняват без да се използват компютри.
В някои от упражненията/загрявка и разучаване на хора, стъпки, елементи с уред/, участва и цялото семейство.

С радост и гордост искам да споделя, че досегашният резултат от онлайн обучението на школите и състави в Детския комплекс надхвърли очакванията ми. Активността е учудващо голяма, вземайки под внимание по-горе изложените условности. Аудиторията деца и родители е изцяло от редовните занятия на школите през годините и говори за едни устойчиви отношения с децата и прекрасно взаимодействие с родителите. Ще го приемем като положителен атестат за дейността ни преди извънредното положение в страната и като отговорност за по-нататъшната ни работа. Взаимодействието учител – дете – родител се основава и на чувствено – емоционални връзки, създадени при творческите дейности на школите и преминават през „студеното” пространство на виртуалния свят.

Коментари