Институции

Десислава Костадинова: Променяме закона за културното наследство

София

В дневния ред на Народното събрание тази седмица бе законопроектът за изменение и допълнение на Закона за културното наследство. Той бе приет на първо четене, а преди това Комисията по културата и медиите подкрепи законопроекта с 12 гласа „за”, 0 „против“ и 3 „въздържал се”.

Потърсихме за коментар народния представител от Пазарджишка област Десислава Костадинова, която е член на културната комисия, за да поясни какви промени са заложени в това изменение на действащия закон.

От нея научихме, проектозаконът предвижда създаването на ново, специализирано звено в
в общините. В него ще влизат специалисти, отговарящи на изискванията на закона за извършване на дейности по консервация и реставрация. „По тази промяна бяха и най-големите резерви при обсъждането в комисията. Въпроси като какви са възможностите за изграждане на специализирани звена, финансовото им осигуряване и тяхната експертност даде на някои колеги да не подкрепят предложението“, коментира Костадинова.

С тази промяна обаче се цели да се спре забавянето на преписки от страна на Националния институт за недвижимо културно наследство. Често това води до проблеми пред общините и забавя на проекти и аварийни дейности. 
Законопроектът предлага още една промяна. Тя се отнася до възможността становища от тези специализирани да служат на министъра на културата за издаване на съгласуване на инвестиционните намерения. Сега това се извършва единствено от Националния институт за недвижимо културно наследство и отново поставя проблема със забавените срокове.

Въвежда се принципа на „мълчаливото съгласие” по отношение на липсата на писмено становище и заверка в законоустановения двумесечен срок от датата на постъпване на съответната документация. Целта е да се ограничи бездействието на администрацията и възможностите за корупция.

Коментари