България Институции

Десислава Костадинова: Приехме на първо четене бюджет на НЗОК, който предвижда близо 500 милиона лева повече за разходи

Написано от Вера Велева

Парламентът прие на първо четене Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г., съобщи за ПЗИНФО народният представител от ГЕРБ-Пазарджик Десислава Костадинова.

Предвидените приходи и трансфери са в размер на 4 299 603 000 лв., при разчетени средства при размер на здравноосигурителната вноска от 8 на сто. Разчетите са съобразени с факта, че се предвижда увеличаване на максималния осигурителен доход, промяната на минималната работна заплата, минималните осигурителни прагове и минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. А от 2016 г. с по 5 на сто се увеличава частта от осигурителния доход, върху който държавата внася здравни вноски за лицата, осигурявани за сметка на държавния бюджет от 55 на сто от 2016 г. и 5 на сто годишно от всяка следваща година до достигане на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица

Предвидените разходи и трансфери са в размер на 4 350 003 000 лв., от които 4 116 396 200 лв. са за здравноосигурителни плащания, което е с близо половин милиард лева повече. С планираните средства е предвидено закупуването на медицинска помощ в обхвата на задължителното здравно осигуряване, гарантиранa от бюджета на НЗОК. 
През 2019 г. се увеличават средствата за здравноосигурителни плащания за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, медико-диагностична дейност, болнична медицинска помощ, дентална помощ и за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

127 105 300 лв. е резервът, включително за непредвидени и неотложни разходи. Това е три на сто от събраните приходи от здравноосигурителни вноски и трансферите за здравно осигуряване от други бюджети

Коментари