Култура Общество

Десетки моменти, уловени от пазарджишки младежи, ще бъдат подредени в изложба

Написано от ПЗИНФО

   

    ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

ПОКАНА

Фондация „Ви Арт“ има удоволствието да Ви покани на откриване на фотоизложба „Фото момент/Photo moment“ и представяне на фото книга с авторски фотографии на 16 младежи на възраст от 15 до 29 г., с които работихме заедно през последните няколко месеца в творчески фотографски работилници.

 

Събитието ще се проведе на 12.09.2022 г. от 18:00 ч. в галерия „Георги Машев“, гр. Пазарджик.

 

facebook:

https://shortest.link/3ZW-

https://www.facebook.com/ViArtFoundation/

 

Целта на проекта е осигуряване на подкрепяща среда, създаване на условия и насърчаване на интереса на младите хора към творчество и култура за развитие на личностна и професионална реализация чрез включване в дейности за осмисляне на свободното им време и за устойчива промяна в поведенческите модели.

„Фото момент / Photo moment“ се изпълнява от Фондация „Ви Арт“ по проект към Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2021-2025), Тематична област 3 „Свободно време, творчество и  култура“


Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2021-2025), Министерство на младежта и спорта, по Договор № 25-00-8/28.03.2022 г. Съдържанието на публикацията е отговорност на Фондация Ви Арт, като ММС не отговаря за начина на използване на информацията.

 

Коментари