България Институции

Депутатите приеха на първо четене бюджета на ДОО. Близо 600 милиона лева повече са заложените приходи

София

Парламентът прие на първо четене Законопроектът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. Министърът на труда и социалната политика увери, че като основен финансов план проекта на бюджет гарантира осигурителните права на българските граждани. По-високите темпове на растеж на приходите от осигурителни вноски с около 15% повече от тази година значително намаляват зависимостта на бюджета на държавното обществено осигуряване от държавния бюджет. За следващата година 2/3 от дейностите ще бъдат осигурени от осигурителните вноски. Това връща същността на системата, коментира от парламентарната трибуна Бисер Петков.

Отново потърсихме за коментар народният представител Десислава Костадинова, която цитира за ПЗИНФО някои цифри, които най-добре характеризират бюджета, който бе гласуван на първо четене.

„Общата сума на приходите и трансферите за 2019 г. от консолидирания бюджет за държавното обществено осигуряване се предлага в размер на 11 759, 7 млн. лв. или с 692, 4 млн. лв. повече в сравнение с 2018 г.
Като най-голям относителен дял са приходите от осигурителните вноски, които са предвидени в размер на 7 473, 2 млн. лв. 
По разходите  
от 1 юли 2019 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2018 г. включително, се увеличават с 5,7 на сто. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и социалната пенсия за старост, както и свързаните с тях пенсии и добавки също се увеличават от 1 юли с 5,7 на сто. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии, считано от 1 януари 2019 г. до 30 юни 2019 г., се запазва на 910 лв., а от 1 юли 2019 г. се увеличава до 1200 лв., за всички пенсии, без оглед на момента на 
отпускането им. И през 2019 г. продължава да действа въведената през 2017 г. възможност за майките, които имат право да ползват отпуск при бременност и раждане до навършване на едногодишна възраст на детето, но не го използват, да се върнат на работа и да получават обезщетение в размер 50 на сто от полагащото им се обезщетение при бременност и раждане.
Общият размер на разходите и трансферите за 2019 г. е 11 759, 7 млн. лв. и тази сума е по-голяма с 692,4 млн. лв. от 2018 г.С най-голям относителен дял са разходите за пенсии в размер на 9 989,7 млн. лв., което възлиза на 84,9 на сто от всички разходи в държавното обществено осигуряване“, сподели Костадинова.

След гласуването бе обявена почивка.

Коментари