Институции

Ден на приемния родител.В област Пазарджик има 104 приемни семейства

Написано от ПЗИНФО

Честит ден на приемния родител, както и на всички участници – професионалисти и доброволци, в процеса на предоставяне на приемна грижа!

Вече шест години, в рамките на проект “Приеми ме 2015“, функционира Областен екип по приемна грижа – Пазарджик, състоящ се от Началник екип и осем социални работници, с изнесени работни места в община Панагюрище, община Ракитово и община Велинград. За този период социалната услуга “Приемна грижа“ успя да се наложи като реална алтернативна грижа, близка до семейната, след закриването на домовете за медико – социални грижи на територията на област Пазарджик. Предоставянето на социалната услуга „приемна грижа“ по проекта „Приеми ме 2015“ се изпълнява от 01.01.2016 г. в добро сътрудничество с Агенцията за социално подпомагане и 167 общини – партньори.

Към 30.09.2022 г. утвърдените приемни семейства в област Пазарджик са 103 професионални приемни семейства и едно доброволно приемно семейство от град Пазарджик, утвърдено от Комисията по приемна грижа в РДСП – Пазарджик в началото на месец октомври 2022 г., като подходящо за отглеждане на непридружено дете – бежанец от Украйна, единственото досега.
По общини – партньори от област Пазарджик информацията за утвърдените приемни семейства е следната:
Община Батак – 2 професионални приемни семейства;
Община Белово – 2 професионални приемни семейства;
Община Велинград – 22 професионални приемни семейства;
Община Пазарджик – 36 професионални приемни семейства и 1 доброволно приемно семейство;
Община Панагюрище – 13 професионални приемни семейства;
Община Ракитово – 27 професионални приемни семейства;
Община Стрелча – 1 професионално приемно семейство
Децата, отглеждани при условията на приемна грижа, в област Пазарджик, са 83:
В община Белово – 1 дете;
В община Велинград – 20 деца;
В община Пазарджик – 31 деца;
В община Панагюрище – 15 деца;
В община Ракитово – 15 деца;
В община Стрелча – 1 дете

Проектът се предвижда да бъде удължен до края на 2023 г.

 

 

Коментари