Институции

„Ден на здравето“ се проведе в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Ивайло

Написано от ПЗИНФО

Събитието бе по инициатива на РЗИ Пазарджик, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, във връзка с изпълнение на дейности по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021 – 2025 г. /НППХНБ/ и със съдействието на директора на  училището Ивана Пепечкова и Мима Бесалева – учител на групата за целодневна организация на учебния ден в начален етап.

В откритата практика посредством стихотворения, песни, театрална сценка, викторина и занимателни игри, децата от първи до четвърти клас, представиха своите знания по теми касаещи личната хигиена, здравословното хранене и двигателната активност.

За активното си участие учениците получиха грамоти и награди, осигурени от РЗИ Пазарджик: комплект с книжки за оцветяване „Училище за здраве“, ранички, футболни топки, обръчи, гирички и федербали.

Гости на събитието бяха Илияна Петрова – старши експерт за обучението в начален етап към РУО-Пазарджик и начални учители от други училища.

Експертите от РЗИ Пазарджик се надяват установените добри практики между двете институции да продължат и в бъдеще, и изказват благодарност на педагогическия екип на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за положения труд при изграждането и утвърждаването на положителни здравословни модели.

 

Коментари