Общество

Декларации на физически лица се приемат и в пощенски клонове

НАП Пловдив, офис Пазарджик, съобщава, че годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ се приемат в пощенските клонове на Български пощи в градовете  Пазарджик,  Панагюрище,  Пещера,  Велинград и Септември. Обучени служители ще приемат и съдействат при подаването на декларациите. За услугата клиентът ще заплати такса в пощенските клонове от 1,50 лв.

 

Срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите изтича на 30 април 2018 г. Декларации освен в офисите на НАП и пощенските клонове могат да се подадат по електронен път с електронен подпис /КЕП/ или с персонален индентификационен номер /ПИК/, който се издава безплатно в офис на НАП.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП www.nap.bg. 

Коментари