Институции Общество

Две възможности за депониране на строителни отпадъци

Пазарджик След въвеждането в експлоатация Регионално депо за неопасни отпадъци – Пазарджик, Клетка 1, което обслужва девет общини от област Пазарджик, на територията на депото, както и на територията на община Пазарджик, няма обособена площадка за строителни отпадъци, собственост на Община Пазарджик.

 

Фирмите, отговарящи на изискванията и с обособени такива площадки са на територията на общините Пазарджик и Пловдив. Това са:

„АЛЕКСА-69” ЕООД е с адрес: гр.Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза”89

МОЛ: Валентин Кирилов Василев. тел за връзка:0896 616 616.

Цената за депониране на тон строителен отпадък е между 9.60 и 12 лева, според вида му.

"ВИС СТРОЙ 1"ЕООД има адрес:  гр. Пловдив , бул. „Шести септември” , № 152 А , ет. 2, офис 210Б;

МОЛ: Ивайло Николов Тошев.

тел. :  0888 347 444; 0884 874 787.

Площадката се намира на 9 –ти км, на път І-8 Пловдив-Пазарджик. Цената за депониране е между 5 и 15 лева.

И при двете фирми в цените не са включени стойностите за транспортиране на отпадъка.

Коментари