Общество

Двегодишни деца са основният състав на детските ясли

Основно двегодишни деца посещават детските ясли в област Пазарджик, съобщава отдел „Статистически изследвания – Пазарджик“. В региона, към края на 2016 г., в състава на детските градини са функционирали 25 яслени групи  със 704 места в тях. В сравнение с предходната година местата в детските ясли в областта намаляват с 56, или със 7.4%.

 

Броят на детските заведения се запазва през последните три години. Осигуреността с места в детските градини за общо 9.5 на 100 деца до тригодишна възраст. Най-висока е в община Брацигово – 28.3 на 100 деца, а най-ниска в община Велинград – 3.4 на 100 деца. В общините Лесичово и Сърница няма функциониращи детски ясли.

През миналата година в детски ясли са постъпили 599 деца, или със 108 по -малко в сравнение с 2015 г. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 669 деца. Над 90% от тях са двегодишни. В грижите за тях на трудово правоотношение работят 119 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават деца. Медицинските специалисти по здравни грижи са 71 (90.1% от тях медицински сестри). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли е 48 души.

Коментари