Институции Общество

„Да победим замърсяването с пластмаси“ – ученици и екоексперти заедно

Пазарджик С екоинициативи под мотото „Да победим замърсяването с пластмаси“, РИОСВ и ученици от Пазарджик и Панагюрище отбелязват Деня на околната среда – 5 юни. Така експерти и ученици от ОУ ”20-ти април” в Панагюрище, ОУ ”Климент Охридски” и Професионалната гимназия по химични и хранителни технологии (ПГХХТ) в Пазарджик стават участници в Зелената седмица през 2018 г.

 

Вчера, учениците от ОУ ”20-ти април”, Панагюрище разбраха ползите от рециклирането на опасни отпадъци, в каквито се превръщат негодните батерии от домакинствата. Те проявиха готовност през лятото да ги събират разделно, за да се включат в акцията, която РИОСВ ще проведе в няколко училища в Панагюрище по време на Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ECHO) 2018 г.

Днес, РИОСВ връчи знак „Зелена България” на директора на ОУ ”Климент Охридски”, Пазарджик. Признанието е за целенасочени, многодишни усилия и показани резултати в сферата на екологичното образование. През последните години училището стана част от поредица образователни инициативи и занятия с екологична насоченост – „Растем с екоресурси”, „Енергийна ефективност”, „Защо да събираме разделно”, „Засаждаме дръвче и растем заедно с него”, събиране на пластмасови капачки за подпомагане на благотворителни каузи. От днес учениците ще събират в пригодени контейнери в класните стаи и излезли от употреба батерии от домакинствата.

Утре инициативите ще продължат в Професионалната гимназия по химични и хранителни технологии в Пазарджик, където РИОСВ ще връчи награди на участниците в екологична викторина. 

Инициативата „Зелена седмица” се провежда в страните от Европейския съюз и цели да проучи начините, по които Съюзът помага на градовете да станат по-добри места за живеене и работа. Тази кампания представя развитието на политиките за опазване качеството на въздуха, справянето с шума, опазването на природата и запазване на биоразнообразието, за управлението на отпадъците и водите.

Коментари