Вашите сигнали Общество

Дарителска кампания за закупуването на дихателен апарат

Написано от ПЗИНФО

Болница „Хигия“ – едно от лечебните заведения на територията на Пазарджишка област, което още в началото на пандемията с готовност разкри ковид интензивно отделение набира средства в размер на 12 000 лв. за закупуване на още един брой дихателен апарат, с висок дебит за кислородна терапия на пациенти с коронавирус, нуждаещи се от интензивно лечение. Оборудването с него е от критична важност в настоящия момент, за да се сведе до минимум индикацията за интубация.

Всеки, който желае да помогне, може да го направи тук:
Банкова сметка:
Райфайзенбанк,
BG86RZBB91551012000591

Коментари