Институции Общество

Данъкът ще се увеличи по необходимост. Вижте каква е предвидената промяна

Пазарджик

Данъкът върху недвижимите имоти и автомобилите в Пазарджик ще бъде променен. Това предвижда Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик. Според кмета на общината Тодор Попов това не е прищявка, а необходимост. Ако Общинският съвет гласува промените, отражението върху бюджета на хората в община Пазарджик ще е 12-13 лева на година или 1 лев на месец, прогнозира градоначалникът.

„Хората трябва да знаят, че ако те получават безплатно някаква услуга, това не означава, че тя е безплатна за общината. Издръжката на едно дете в детската градина реално е 500 лева, а таксата, която родителите плащат е 30 лева на месец”, посочи пример Попов. Според направените сметки с увеличението в бюджета на общината ще влязат 1 200 000 лева. Няма да е страшно ако тези пари не влязат, но ще си помогнем, обясни пред медиите Попов. Предложението за увеличаване размера на данъка върху недвижимите имоти и данъците върху превозните средства е направено с цел осигуряването на повече собствени приходи, с което ще се даде възможност да бъдат реализирани редица проекти за проектиране, изграждане и реконструиране на инфраструктурни обекти на територията на Община Пазарджик, изграждане на нови улици, благоустрояване и създаване на здравословна градска среда.

Ето нагледно каква ще е промяната ако данъците бъдат увеличени:

Пример: задължението на произволно данъчно лице с данъчна оценка за 2015г. на жилище с площ 85,50 кв.м. според категорията на населеното място в различните общини е както следва:

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ  НА ЖИЛИЩА/КЪЩА/, НАХОДЯЩИ СЕ В РАЗЛИЧНИТЕ ЗОНИ НА ГР. ПАЗАРДЖИК

Зона

Жилище в кв.м.

Данъчна оценка в лв.

ДНИ в лв.при 1,7‰

ДНИ в лв. при 2,1‰

Увеличение в лв.

І

40,00

14543,00

24,72

30,54

5,82

60,00

21814,50

37,08

45,81

8,73

100,00

36357,50

61,81

76,35

14,54

ІІ

40,00

10387,88

17,66

21,81

4,16

60,00

15581,82

26,49

32,72

6,23

100,00

25969,70

44,15

54,54

10,39

ІІІ

40,00

7294,60

12,40

15,32

2,92

60,00

10941,90

18,60

22,98

4,38

100,00

18236,50

31,00

38,30

7,29

 

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ  НА ЖИЛИЩА/КЪЩИ/, НАХОДЯЩИ СЕ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА ІV И V КАТЕГОРИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК                                                                     /МАЛО КОНАРЕ,  ИВАЙЛО,  ПАТАЛЕНИЦА, САРАЯ/

Зона

Жилище в кв.м.

Данъчна оценка в лв.

ДНИ в лв.при 1,7‰

ДНИ в лв. при 2,1‰

Увеличение в лв.

І

40,00

3000,92

5,10

6,30

1,20

60,00

4501,40

7,65

9,45

1,80

100,00

7502,30

12,75

15,75

3,00

ІІ

40,00

1924,48

3,27

4,04

0,77

60,00

2886,72

4,91

6,06

1,15

100,00

4811,20

8,18

10,10

1,92

 

 

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ  НА ЖИЛИЩА/КЪЩИ/, НАХОДЯЩИ СЕ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА VІ И VІІ КАТЕГОРИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК                                                                     /СБОР, ХАДЖИЕВО, ПИЩИГОВО, ЦАР АСЕН/

Зона

Жилище в кв.м.

Данъчна оценка в лв.

ДНИ в лв.при 1,7‰

ДНИ в лв. при 2,1‰

Увеличение в лв.

в строителни граници

40,00

1051,52

1,79

2,21

0,42

60,00

1577,28

2,68

3,31

0,63

100,00

2628,80

4,47

5,52

1,05

 

 

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ  НА ЖИЛИЩА/ЖИЛИЩЕН БЛОК/, НАХОДЯЩИ СЕ В РАЗЛИЧНИТЕ ЗОНИ НА ГР. ПАЗАРДЖИК

Зона

Жилище в кв.м.

Данъчна оценка в лв.

ДНИ в лв.при 1,7‰

ДНИ в лв. при 2,1‰

Увеличение в лв.

І

40,00

17589,00

29,90

36,94

7,04

60,00

26383,00

44,85

55,40

10,55

100,00

43972,00

74,75

92,34

17,59

ІІ

40,00

12563,00

21,36

26,38

5,02

60,00

18845,00

32,04

39,57

7,53

100,00

31409,00

53,40

65,96

12,56

ІІІ

40,00

8822,00

15,00

18,53

3,53

60,00

13233,00

22,50

27,79

5,29

100,00

22056,00

37,50

46,32

8,82

 

 

Размерите на данъка върху превозните средства в Община Пазарджик не е променян от 2009 г. и към момента почти всички от тях са определени на долната граница за съответния вид местен данък от ЗМДТ.

Облог леки автомобили 2015г.

kW по групи

ставка в лв.

брой леки автомобили

общо облог

нова ставка

Увеличе-ние в %

увеличение в облог в лв.

до 37 kW

0,34

1700

15 652,65 лв

0,68

100

15 653

от 38-55 kW

0,40

11921

178 702,54 лв

0,80

100

178 703

от 56-74 kW

0,54

10852

267 917,66 лв

1,08

100

267 918

от 75-110 kW

1,10

9833

1 016 736,94 лв

1,30

18

183 012

над 110 kW

2,00

1881

662 950,46 лв

2,00

0

0

 

 

 

 

 

 

общо : 645 285

 

Справка облог 2015 ППС без леки автомобили

Вид ППС без леки автомобили

Брой

Облог 2015

ставка в лв

нова ставка

увеличение

увеличение в облог в лв.

Специализирани строителни машини

531

22879,14

50

75

50%

11439,57

Автобуси

164

8171,67

 

 

 

 

до 22 места

113

3251,67

50

100

100%

3251,67

над 22 места

51

4920,00

100

200

100%

4920

Др. самоходни машини

14

325,00

 

 

 

 

Кораби

3

712,70

 

 

 

 

Мотоциклети

 

 

 

 

 

 

до 125 куб.см.

181

1934,00

12

20

67%

1295,78

до 250 куб.см.

227

4749,39

25

40

60%

2849,63

до 350 куб.см.

34

1008,88

35

56

60%

605,33

до 490 куб.м.

34

1286,67

50

80

60%

772

до 750 куб.м.

188

10229,36

75

120

60%

6137,62

над 750 куб.см.

87

6276,66

100

160

60%

3765,99

общо мотоциклети

 

 

 

 

 

15426,35

Мотопеди

1017

9542,86

10

20

100%

9542,86

Самолет

1

20,00

 

 

 

 

Товарни

4713

262843,96

 

 

 

 

до12т

3826

135483,74

20лв. на започнат тон

25лв. на започнат тон

25%

33870,94

над 12т

887

127360,00

 

 

20%

25472,04

Товарно ремарке

1941

9422,28

5

10

100%

9422,28

Трактор

286

2538,01

 

 

 

 

Триколки

8

33,40

 

 

 

 

Влекачи

633

268915,93

1007

1208

20%

44892,04

1369

1643

20%

7724

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общо:

165961,75

 

Тези средства са необходими за изграждане,  ремонт и поддържане на уличната мрежа. Събраните средства през 2014 г. от данък върху превозните средства са в размер на 2 340 хил.лв., а за десетте месеца на 2015 г. са 2 168 хил.лв. Същевременно, за изграждането и ремонта на уличната мрежа в община Пазарджик са изразходени собствени бюджетни средства и същите са отчетени в отчета за касовото изпълнение на бюджета през 2014 г. в размер на 3 445 хил.лв., а през 2015 г. (от 01.01 до 31.10) средства в размер на  2 855 хил.лв.

Коментари