Институции

Групата на Тодор Попов с предложение за подпомагане на млади семейства

Написано от ПЗИНФО

На предстоящото заседание на Общински съвет- Пазарджик ще бъде гласувана Наредба за отпускане на финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Община Пазарджик. Проектът на Наредбата, която беше част от предизборните приоритети на Тодор Попов и Новото време, е внесен от общинския съветник Георги Коприщенов.

Целта е да бъдат подпомогнати младите родители в първите грижи за децата. Размерът на отпуснатото финансиране ще се определя по точкова система и ще зависи както от броя на децата в семейството, така и адресната регистрация и образованието на родителите. Задължително условие е детето да е родено и регистрирано с постоянен и настоящ адрес на територията на общината.

Средствата ще бъде отпускани на 3 етапа: при раждането, при записването в детска градина и тръгването в първи клас. Когато единият родител е с висше образование образование, а детето е второ в семейството, финансовият стимул ще бъде в размер на 1600 лева, разделен на един транш от 800 и два по 400. Когато обаче и двамата родители са с висше образование ще получат 2000 лева за второ и 4000 лева за трето дете.

„Колкото повече е инвестирал в себе си и бъдещето си родителят, толкова по-голяма финансова помощ ще получи за децата си!“, категоричен е вносителят Георги Коприщенов.

 

Коментари