Институции

Градините с ясен график за лятото

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик

Община Пазарджик е изготвила график за работата на детските градини на територията на града. Временното преустановяване на дейността е съгласувано с родителите. Директорите имат ангажимент да оказват пълно съдействие за насочване и приемане на нуждаещите се деца в приемните градини.

Коментари