Институции Общество

Градините в готовност да приемат децата на празника на Пазарджик

Пазарджик

Във връзка с обявяването на 21 май – празника на град Пазарджик за празничен и неприсъствен на територията на община Пазарджик, с Решение №74 на ОбС – Пазарджик от 26 април 2018 година, е създадена организация, при необходимост, детските градини на територията на община Пазарджик да работят в пълен капацитет. 

 

На директорите на детските заведения е разпоредено да направят проучване за желанията на родителите децата им да посещават детските градини в този ден.

В тази връзка е необходимо родителите коректно да изразят своето желание за посещение на детските заведения с оглед създаване на ефективна организация по обгрижване на децата им.

Коментари