Общество

Гостите на хотелите през април повече, приходите – по-малко

Пазарджик С близо 10% повече нощувки са регистрирани през април 2017 г. в местата за настаняване в областта, в сравнение със същия месец на 2016-та, показват данни на отдел „Статистически изследвания – Пазарджик” при ТСБ – Юг. Броят на самите места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи, къмпинги и др., не се променя.

 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2017 г. е 51 614, или с 9.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 12.8%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. 93.7% от гостите са били българи, по-голямата част от които са предпочели места за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и да реализирали средно по 2.4 нощувки. Чуждестранните гости са останали средно за по 3 нощувки в хотелите и също са предпочели тази категория обекти. най-много са били тези от бившата югославска република Македония – 17.8%, следвани от Русия – 17% и Израел – 9.1%. при всички, български и чужди граждани, около 85% са предпочели обектите с 3, 4 и 5 звезди. Пренощувалите в местата за настаняване през април 2017 г. в област Пазарджик се увеличават с 9.4%.

Приходите от нощувки през април 2017 г. достигат 2 206 936 лв., или с 6.2% по-малко сравнение с април 2016 година. Регистрирано е увеличение на приходите от чужди граждани – със 7.9% и намаление от български – със 7.6%.

Коментари