Общество

Годината започва с леко увеличение на посещаемостта в хотелите

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик С увеличение реализирани нощувки (в сравнение с януари 2019 г.) в хотели, къмпинги и др. започва 2020 година. Отдел „Статистически изследвания – Пазарджик“ съобщава, че общият брой на нощувките през първия месец на годината е 50 885, или с 1.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голямо е увеличението в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. В такива са нощували 7.8% от гостувалите чуждестранни граждани и 12.1% от българите. В обектите с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 92.2% от нощувките на чужди граждани и 87.9% на българи. Най-много, 20.5%, са били чуждестранните гости от Република Северна Маекедония, следвани от Гърция – 9.2% и Руската федерация – 8.5%. Като цяло 94.9% от всички гости са били българи, които са реализирали средно по 2.1 нощувки. Чужденците са оставали в местата за временно настаняване средно за по 21.9 нощувки.

През януари статистиката отчита 43% заетост на леглата, или 1.2% повече в сравнение с предходната година.

Приходите от нощувки достигат 2 986 948 лв., или с 12.3% повече в сравнение с януари 2019 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани – с 13.5% и намаление от чужди граждани – с 0.1%.

Коментари