Институции

Гинче Караминова се срещна с ръководството на EVN България

Пазарджик Либерализацията на пазара на електроенергия в България и новите срокове за плащане на електроенергия, които стартират от месец май тази година, обсъди зам. областният управител Гинче Караминова с ръководството на EVN България. На срещата присъстваха регионалният мениджър на EVN България Робърт Дик, заместник-председател на Управителния съвет на EVN България г-жа Калина Трифонова и г-н Костадин Величков, изпълнителен член на Съвета на директорите на EVN България.

 

  км. нови елетропроводи и 20 нови трафопоста. Ще бъде изградена и системата за дистанционно отчитане на битови електромери в общините Септември и Белово и ще започне внедряването на тази система и в община Пазарджик.  До края на годината се предвижда дружеството да доизгради на територията на областта 75

Във връзка с либерализацията на пазара на електроенергия всеки клиент вече има възможност да смени доставчика си на електроенергия, но това не е задължително. Едно от най-важните условия при излизане на свободния пазар е клиентът да няма  задължения към преходния си доставчик, заявиха от EVN. За да се случи това, клиентът трябва да подаде заявление за смяна на доставчика до 10-то число на месеца, след което разпределителното дружество прави преглед на документите и започва процедура по смяна на доставчика. Именно бързата смяна на доставчика налага и промяната на начина на фактуриране, който вече ще приближи максимално срока за плащане до периода на отчитане. От месец май клиентите вече ще бъдат разделени на четири групи на фактуриране в месеца както следва: плащането на тока за периода 5 май – 5 юни ще започва от 10 юни, за период  10 май – 10 юни ще бъде от 17 юни, за периода 18 май – 18 юни ще се плаща от 24 юни и за периода 25 май – 25 юни – от 30 юни. Срокът за плащане се запазва в рамките на 10 дни. Тази промяна ще доведе до получаването на три фактури в рамките на два месеца – май и юни, докато се въведат новите срокове за разплащане. С промяната на сроковете клиентите ще плащат максимално близо до периода на  консумацията и отчитане на потребената електроенергия, което от своя страна ще облекчи условията и срока за смяна на доставчика, както изисква либерализацията и развитието на свободния пазар на електроенергия. Клиентите  вече ще имат възможност да избират между различни цени на електроенергията, предоставена от различни доставчици, защото цените ще следват пазарни нива, а няма да са административно определяни.

По покана на зам. областния управител Гинче Караминова, на срещата присъства и председателят на Сдружението на предприемачите и Камарата на строителите в Пазарджик, Евтим Янев, който изрази общата позиция на бизнеса от региона по въпроси свързани с дейността на EVN на територията на област Пазарджик. Основните проблеми на фирмите са свързани със сроковете и начина на присъединяване на нови инвеститори към мрежата на EVN, което по думите на г-н Янев е пречка за реализирането на вече приети бизнес-планове и потенциални инвестиции за областта. От EVN и изразиха готовност да окажат пълно съдействие на фирмите от региона, след като г-н Янев представи списък с проблемните обекти.  заявиха, че забавянето е свързано с регламентираните процедури по узаконяване

Коментари