Институции Общество

Гимназия „Иван С. Аксаков“ с послание: Правата на децата не търпят междучасие

Написано от ПЗИНФО
В Международния ден на ученика, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане д-р Надя Танева даде старт на информационната кампания за правата на децата под мотото „Правата на децата не търпят междучасие“ в Профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“ в Пазарджик. Инициативата е част от дейностите, които училището изпълнява по Националната програма „Заедно за всяко дете“, модул „Добри практики за взаимодействие с родителите“.
Учениците поканиха д-р Танева да се включи в един от отборите и заедно с родители и представители на различни институции, отговарящи за правата на децата дискутираха специфични казуси. В рамките на един учебен час участниците имаха за задачи да определят кое право е застрашено и/или нарушено, да открият в кой нормативен документ е гарантирано и да посочат институцията, от която могат да получат подкрепа. В инициативата се включиха изпълняващият длъжността началник на Регионалното управление на образованието, експерти, родители, директорите на РДСП и ДСП – Пазарджик, както и началникът на отдел „Закрила на детето“.
Д-р Танева сподели своя професионален опит и обсъди с младите хора вариантите за превенция на насилието, трафика, отговорностите на децата, родителите и институциите, за да не се нарушават правата на децата. Впечатлена от познанията им и изработената в състезанието „Азбука на моите права“, д-р Танева отправи покана към учениците да влязат в ролята на изпълнителен директор на АСП и да поемат цялото ръководство в Деня на детето – 1 юни.
В паметната книга в музея на училището, д-р Танева написа и своето послание към учителите от най-старата гимназия в Пазарджик: „Бъдете винаги така лъчезарни и устремени в науката и сбъдването на мечтите на всички прекрасни деца, които възпитавате и образовате!“

Коментари