Институции

ГЕРБ-СДС за Пазарджик: 43 милиона лева от бюджета за благоустрояване на Пазарджик

Написано от ПЗИНФО

С гласувания вчера държавен бюджет за 2024г. са предвидени средства за реализацията на редица проекти в община Пазарджик. Управляващото мнозинство, водеща роля, в което има първата политическа сила и най-голяма група в Народното събрание – коалиция ГЕРБ-СДС, са гласували и конкретно за кои дейности ще бъдат подсигурен средства.

Финансиране ще има за пълно реновиране на кв. Марица (Болницата), както и междублоковите пространства в района. Също и за улици, тротоари, детски площадки. Средства са предвидени за доизграждане на канализацията на с. Ивайло (община Пазарджик). За реконструкция на главните колектори на промишлената зона на Пазарджик. Ще бъде изградена и канализационна
помпена станция за отпадните води на с. Добровница (община Пазарджик), както и ще бъде реконструиран тласкателен водопровод на с. Величково (община Пазарджик).

Средства от държавния бюджет са заложени и за проектиране на също важни за реализация бъдещи проекти. Предстои изготвяне на проект за пълното благоустрояване на междублоковите пространства, улиците, тротоарите и детските площадки на кв. Ябълките в град Пазарджик и кв. Широк център на град Пазарджик.

За пълната реновация на ВиК мрежите, асфалтиране, тротоари, паркоместа, озеленяване, велоалеи (според възможността) по ключови за Пазарджик пътни артерии – бул. „Георги Бенковски”, бул. „България”, бул. „Христо Ботев”, ул. „Пловдивска”, ул. „Ген Гурко”, ул. „Димчо Дебелянов”, ул. „Ал. Батенберг”, Ивайловско шосе, които да бъдат реализирани през 2025 и 2026-та година. Предвидени са средства и за проектиране на изграждане на канализация в с. Мокрище (община Пазарджик).

При добра комуникация и партниране на местно и централно ниво, има условия и за привличане на още средства, които да послужат за реализацията на още важни и ключови за община Пазарджик проекти.

Коментари