Институции

Георги Шопов е кандидатът за нов обществен посредник

Пазарджик

Георги Шопов е единствената кандидатура, която днес  разгледа Временната комисия за подбор на кандидатите за обществен посредник.

 

Постъпилите кандидатури бяха две – на Георги Шопов и на Диана Варникова-Милчева. Варникова не се яви на заседанието и, съгласно чл. 14, ал. 3а от Правилника за дейността на обществения посредник (документите на неявилите се кандидати не се разглеждат), кандидатурата й не беше разгледана. Комисията даде толеранс от 15 минути, след което потърси кандидатката по телефона, при което тя заяви, да се разгледат документите на явилия се, тъй като не може да се яви. В закрито Временната комисия разгледа документите на Шопов. Концепцията му ще бъде публикувана в сайта на Община Пазарджик, а решението дали той ще бъде новият ще бъде на ОбС.

G_Shopov1Георги Шопов  е изключително уважавана в Пазарджик личност – дългогодишен юрист, съдия в наказателната колегия на Окръжен съд Пазарджик, бивш административен ръководител на същия съд и член на Висшия съдебен съвет. Ето какво каза той минути, след като чу решението на Временната комисия:

„Считам, че институцията на обществен посредник е необходима. Необходима е преди всичко за защита правата и интересите на гражданите и оттам за органите за местно самоуправление, защото само по този начин, с взаимен контрол, могат да се избегнат много пропуски и грешки. В концепцията си съм заложил основно на обективност и прозрачност в решенията, взаимодействие с всички органи и, най-важното – строго спазване на Конституцията, на законите в техния дух и смисъл.“

Коментари