Избори

В 46 секции ще се броят контролните разписки

ЦИК обяви кои са секциите, в които ще се извърши проверка на отчетените контролни разписки и показанията на машината. На територията на област Пазарджик те са общо 46.

130600009 13 ПАЗАРДЖИК 1306 Брацигово 7586 с.Бяга 0 0 УЛ. „ПЪРВА“ №35, ОУ „ХР. БОТЕВ“
130800001 13 ПАЗАРДЖИК 1308 Велинград 10450 гр.Велинград 0 0 ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ, УЛ „ВЛАДО ЧЕРНОЗЕМСКИ“ №4
130800008 13 ПАЗАРДЖИК 1308 Велинград 10450 гр.Велинград 0 0 ОУ „Г. БЕНКОВСКИ“, УЛ. „КАЛЪЧОВ МОСТ“ №9
130800015 13 ПАЗАРДЖИК 1308 Велинград 10450 гр.Велинград 0 0 СУ „В. ЛЕВСКИ“, УЛ „КРИСТАЛ“ №4
130800022 13 ПАЗАРДЖИК 1308 Велинград 10450 гр.Велинград 0 0 ІІ-РО ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – КВ. ЧЕПИНО, УЛ „БР. МАВРИКОВИ“ №48
130800044 13 ПАЗАРДЖИК 1308 Велинград 65534 с.Света Петка 0 0 СГРАДА НА КМЕТСТВО-ПЛ. „ЛЮТОВО“ №2, ЕТ.1
131400002 13 ПАЗАРДЖИК 1314 Лесичово 5459 с.Боримечково 0 0 УЛ. „ВТОРА“ №1, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА-1930Г.“
131900002 13 ПАЗАРДЖИК 1319 Пазарджик 55155 гр.Пазарджик 0 0 РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ“ НА УЛ. „ЛЮБЕН БОЯНОВ“ №3
131900009 13 ПАЗАРДЖИК 1319 Пазарджик 55155 гр.Пазарджик 0 0 ІІІ ОУ „ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ“ НА УЛ. „К. ВЕЛИЧКОВ“ №18
131900016 13 ПАЗАРДЖИК 1319 Пазарджик 55155 гр.Пазарджик 0 0 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИНДЖМЪНТ УЛ. „ОСМИ МАРТ“ №1
131900023 13 ПАЗАРДЖИК 1319 Пазарджик 55155 гр.Пазарджик 0 0 СОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ НА УЛ. „Н. БОЗВЕЛИ“ №27
131900030 13 ПАЗАРДЖИК 1319 Пазарджик 55155 гр.Пазарджик 0 0 НУ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“ НА УЛ. „БУЛАИР“ №25
131900037 13 ПАЗАРДЖИК 1319 Пазарджик 55155 гр.Пазарджик 0 0 VІІ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ НА УЛ. „Д. ГРЕКОВ“ №60
131900045 13 ПАЗАРДЖИК 1319 Пазарджик 55155 гр.Пазарджик 0 0 ОДЗ „СНЕЖАНКА“ НА УЛ. „ЦАР КАЛОЯН“ №34
131900052 13 ПАЗАРДЖИК 1319 Пазарджик 55155 гр.Пазарджик 0 0 УПРАВЛЕНИЕ НА „МБАЛ-ПЗ“ АД /ДЕКАНАТ/, УЛ. „БОЛНИЧНА“ №17
131900059 13 ПАЗАРДЖИК 1319 Пазарджик 55155 гр.Пазарджик 0 0 ДДМУИ „ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ“ НА УЛ. „РАЙКО АЛЕКСИЕВ“
131900066 13 ПАЗАРДЖИК 1319 Пазарджик 55155 гр.Пазарджик 0 0 ОДЗ №8 „ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА“ НА УЛ. „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“
131900073 13 ПАЗАРДЖИК 1319 Пазарджик 55155 гр.Пазарджик 0 0 СОУ „ДИМИТЪР ГАЧЕВ“ НА УЛ. „РИЛА“ №2
131900080 13 ПАЗАРДЖИК 1319 Пазарджик 55155 гр.Пазарджик 0 0 СОУ „ГЕОРГИ БРЕГОВ“ НА УЛ. „Г. БЕНКОВСКИ“ №20
131900087 13 ПАЗАРДЖИК 1319 Пазарджик 55155 гр.Пазарджик 0 0 СОУ „Г. БЕНКОВСКИ“, БУЛ. „ХР. БОТЕВ“ №99
131900154 13 ПАЗАРДЖИК 1319 Пазарджик 571 с.Априлци 0 0 СГРАДАТА НА БИВШЕ ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“
131900161 13 ПАЗАРДЖИК 1319 Пазарджик 15271 с.Говедаре 0 0 ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“
131900168 13 ПАЗАРДЖИК 1319 Пазарджик 32010 с.Ивайло 0 0 ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
131900175 13 ПАЗАРДЖИК 1319 Пазарджик 46749 с.Мало Конаре 0 0 ОУ „СВ. СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
131900182 13 ПАЗАРДЖИК 1319 Пазарджик 55556 с.Паталеница 0 0 КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА В ЧИТАЛИЩЕ „СВ. ПАНТАЛЕЙМОН-1909“
131900190 13 ПАЗАРДЖИК 1319 Пазарджик 86074 с.Юнаците 0 0 ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“
131900201 13 ПАЗАРДЖИК 1319 Пазарджик 65437 с.Сарая 0 0 ОУ „ХР. БОТЕВ“
132000003 13 ПАЗАРДЖИК 1320 Панагюрище 55302 гр.Панагюрище 0 0 ОУ „20 АПРИЛ“, УЛ. „Н. МАРЕКОВ“ №8
132000010 13 ПАЗАРДЖИК 1320 Панагюрище 55302 гр.Панагюрище 0 0 ПГИТМТ, УЛ. „ПЕТКО МАЧЕВ“ №4
132000017 13 ПАЗАРДЖИК 1320 Панагюрище 55302 гр.Панагюрище 0 0 ОУ „ПРОФ. М. ДРИНОВ“, УЛ. „ДЕЛЧО СПАСОВ“ №1
132000025 13 ПАЗАРДЖИК 1320 Панагюрище 57580 с.Попинци 0 0 ЧИТАЛИЩЕ „ИСКРА 1872“, УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ №34
132100006 13 ПАЗАРДЖИК 1321 Пещера 56277 гр.Пещера 0 0 ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“, УЛ. „ВЕСЕЛИН СТАЙКОВ“ №15
132100013 13 ПАЗАРДЖИК 1321 Пещера 56277 гр.Пещера 0 0 СУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“, УЛ. „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ №4
132100020 13 ПАЗАРДЖИК 1321 Пещера 56277 гр.Пещера 0 0 ОУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ УЛ. „ТРЕТИ МАРТ“ №3
132400001 13 ПАЗАРДЖИК 1324 Ракитово 62004 гр.Ракитово 0 0 РИТУАЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНАТА, УЛ. „ИВ. КЛИНЧАРОВ“ №57
132400008 13 ПАЗАРДЖИК 1324 Ракитово 62004 гр.Ракитово 0 0 УЛ. „ВЕЛА ПЕЕВА“ №46, ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“
132400015 13 ПАЗАРДЖИК 1324 Ракитово 23008 с.Дорково 0 0 УЛ. „ЦЕПИНА“ №52, ЧИТАЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
132900006 13 ПАЗАРДЖИК 1329 Септември 66264 гр.Септември 0 0 БУЛ, „БЪЛГАРИЯ“ №42, СУ „ХР. БОТЕВ“
132900013 13 ПАЗАРДЖИК 1329 Септември 10851 с.Ветрен дол 0 0 УЛ. „ПЪРВА“ №27, НЧ „КУЛТУРА 1910“
132900021 13 ПАЗАРДЖИК 1329 Септември 31214 с.Злокучене 0 0 УЛ. „ПЪРВА“ №15, РИТУАЛНА ЗАЛА
132900028 13 ПАЗАРДЖИК 1329 Септември 66202 с.Семчиново 0 0 УЛ. „ВТОРА“ №14, ОУ „ХР. БОТЕВ“
133900001 13 ПАЗАРДЖИК 1339 Сърница 70648 гр.Сърница 0 0 КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ. „СВОБОДА“ №13, ЕТ.1

Коментари