Институции

В Сърница ще има Дневен център за деца и младежи с увреждания

Написано от ПЗИНФО

Сърница

В община Сърница ще се реализира още една социална услуга. От началото на месец септември ще отвори Дневен център за деца и младежи с увреждания.
„Осъзнавайки, че децата и младежите в неравностойно положение са най-уязвимата група от населението ни, като един от моите основни приоритет през тази година бе да им осигуря място, на което да получават адекватни и квалифицирани грижи съобразно техните нужди и потребности от специалисти. Също така работата на Дневният център ще помогне на близките им и най-вече техните родители да се реализират в максимална степен в професионално и трудово отношение като са спокойни и сигурни относно грижите, които се полагат за децата им.
Дневният център ще предоставя социални услуги на деца и младежи до 29 годишна възраст. Надявам се работата му да развие в максимална степен големия потенциал, които имат нашите деца, както и да увеличи възможностите за социална интеграция както на тях, така и на техните близки“, коментира кметът на Сърница Неби Бозов.
До момента най-близкото населено място, на което се предоставяха подобни услуги, бе Велинград, което поради отдалечеността бе изключително неудобно и неефективно за жителите на общинат Сърница.

Коментари