Институции Общество

В събота Община Пазарджик ще раздава цветя срещу смет

Написано от ПЗИНФО

Община Пазарджик за поредна година организира кампания под наслов “По-чист, по-зелен и цветен Пазарджик”. Както и до сега тя е в навечерието на Великден и тази година е на 25 март /Събота / в периода от 9.00 до 12.00 часа.

„Преди всичко искам да честитя Първа пролет на нашите съграждани с пожелание да сме живи и здрави! И щом е дошла пролетта, значи е време за кампанията за почистване на града и населените места, по-известна като „Сливи за смет“. Предвидени са, както обикновено, 6 пункта за събиране на отпадъци. Искам да помоля хората всичко това, което имат да изхвърлят – като стари печки, перални, акумулатори и батерии, текстилни изделия, дивани, матраци и всичко, което им е излишно, нека го изхвърлят на местата, на които сме обявили, а не покрай контейнерите, тъй като първо, е некрасиво, второ, създава неудобство на почистващите фирми. Срещу предадения отпадък ще бъдат раздадени над 10 хиляди цветя, 300 броя фиданки  от вида „Китайски мехурник“ и 250 туи, които са дарение от „Екопак“, за което им благодарим.

Искам да благодаря на всички, които за поредна година ще се включат и да апелирам към тези, които до момента не са се включили да го направят. Защото всички искаме да живеем в светъл, подреден и чист град. Това е ангажимент на всеки един от нас, не го забравяйте, затова Ви моля нека да го направим! Знам, че можем да го направим, знам, че заедно с Вас градът ни ще изглежда такъв, какъвто заслужаваме – чист и спретнат!“.

С тези думи кметът на Пазарджик Тодор Попов апелира към всички да се включат в поредната кампания “По-чист, по-зелен и цветен Пазарджик”.

В обособените пунктове ще се приемат: излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, хартия, пластмаса, излезли от употреба батерии и акумулатори. Тази година в кампанията ще се включи и приемане на разделно събран текстил, годен за повторна употреба/ дрехи, кърпи, обувки, чанти и др./, като за целта трябва да бъдат опаковани в добре затворени торби.

Срещу предаден отпадък, всеки гражданин ще може да получи цветя, декоративни храсти или млади фиданки от дървесен вид.

Ще бъдат обособени 6 пункта на територията на града, както следва:

– Пресечката на ул.”Цанко Церковски” и ул.”Петър Бонев”;
– Пресечката на ул.”Стоян Василев” и ул.”Кочо Честименски” –до входа на ЕГ ”Бертолд Брехт”
– Пресечката на ул.”Пловдивска” с ул.Стефан Караджа” –зад аптеката;
– ул.”Патриарх Евтимий” до ЦДГ „Дъга”;
– ул.”Панайот Волов” до СОУ ”Любен Каравелов”;
– Пресечката на ул.”Александър Стамболийски” и ул.”Славянска”.

На упоменатите по-горе места ще бъдат разположени: цветни контейнери за хартия, пластмаса и стъкло; контейнер тип „Бобър” за битов отпадък и автомобили за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;

Община Пазарджик ще осигури 10 200 бр. цветя и 300 броя млади фиданки /китайски мехурник/ и 250 туи дарение от „Екопак България”

Партньори на кампанията са:
„Брокс” ООД, която ще осигури контейнери за битов отпадък и извозването им;
„Екопак България” АД, която ще осигури контейнери за хартия, пластмаса, стъкло и извозването им;
„Стийл Интертрейд”, която ще осигури, автомобили за предадено излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и извозването му;
„Център за рециклиране-Пазарджик” ДЗЗД, която ще осигури 600 торбички компост.
-„Текслайф”ООД, които ще осигурят приемането на годния за повторна употреба текстил.

Коментари