Институции Общество

В Септември ще се проведе приемна по въпроси, свързани с недискриминацията и върховенството на закона

Септември Приемна за граждани по въпроси, свързани с недискириминацията и върховенството на закона, ще се проведе в четвъртък в Община Септември.

 

Приемната се организира в изпълнение на решение на Областния съвет по етнически и интеграционни въпроси за провеждане на изнесени съвместни приемни с представители на различни институции и съгласно планираните през годината дейности по приоритет „Върховенство на закона и недискирминация”.

Приемната за граждани ще се проведе на 23.06.2016г. /четвъртък/ от 10.30ч., в залата на Общински съвет Септември. Участие ще вземат Ремзи Хюсеин – регионален представител на Комисията за защита от дискриминация гр. Пазарджик, гл. инспектор Стефан Божилов – началник на РУ „Полиция”, гр. Септември, Таня Кузманова – главен експерт и секретар на Областния съвет по етнически и интеграционни въпроси, Трайко Панев – експерт от Общинска администрация гр. Септември.

Коментари