Общество

В ПГСС „Царица Йоанна“ ще се реализира проект за 1.3 милиона лева

Пазарджик Община Пазарджик обяви процедурите за избор на изпълнители по проект „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“, съобщи кметът Тодор Попов. Процедурите са за:  извършване на инженеринг, оценка на съответствието и строителен надзор, одит на проекта, дейности за информация и комуникация. Предстои да бъде обявена обществена поръчка и за избор на изпълнители за извършване на доставка на обзавеждане и оборудване.

 

Проектът ще се реализира в продължение на 24 месеца с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Той е  на стойност 1 300 000 лева, от които 195 000 лева – национално съфинансиране и 1 105 000 лева европейско съфинансиране. Предвижда се да бъдат реализирани дейности, свързани с рехабилитация и обновяване на материално-техническата база на Учебен корпус 2,  включващи внедряване на мерки за енергийна ефективност, вътрешно и външно възстановителни ремонтни дейности, подмяна и осъвременяване на електрическата инсталация на сградата и закупуване на съвременно обзавеждане и оборудване за нуждите на учебната и административна дейност  с оглед постигане на изцяло модернизирана визия на учебното заведение.

Коментари