Спорт

В Панагюрище ще строят площадка за хандбал

Написано от ПЗИНФО

Община Панагюрище подписа договор с предмет „Обновяване на спортна площадка за хандбал на открито в град Панагюрище“. Общата стойност на договора е 260 014,33 лева.

Договора се реализира в изпълнение на капиталовата програма на Община Панагюрище за 2023 година и се финансира изцяло от Бюджета на Община Панагюрище за 2023 година.

Коментари