Култура

В Пазарджик ще се търсят млади таланти

Пазарджик

Общински детски комплекс и Община Пазарджик организират общински конкурс за изпълнители на популярна песен „Пътят към звездите”. Организаторите определят мисията на конкурса за откриване на млади таланти и предоставяне на възможност за изява на творческите им заложби и дарования. Утвърждаване у младите хора на вкус към най-добрите образци на българската и световната популярна песен.

Певческата надпревара ще се проведе на 10 октомври в зала "Маестро Г. Атанасов" – Пазарджик.

В  конкурса за изпълнители на популярна песен могат да участват деца и младежи до 14 години, които не посещават вокални групи, формации, студиа и т.н.

Изпълнителите са разпределени в следните възрастови групи:

І група – 6 до 8 години

ІІ група – 8 до 11 години

ІІІ група – 11 до 14 години

 Забележки:

 1. Навършени години до деня на регистрацията ( 10 октомври 2015г.), удостоверени с ученическа карта или друг документ.
 2. Журито има право по преценка да прекъсва изпълнението на участниците,  при голям брой изпълнители  в конкурса.      

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА НА КОНКУРСА

                   10  октомври 2015г.( събота)

9.00 – 9.30 часа – Регистрация  на участниците

09.30-10.00 часа – Техническа репетиция І възрастова група индивидуални изпълнители (по ред на явяване)

10.00-11.00 часа – Конкурсна програма І  възрастова група индивидуални изпълнители

11.00-11.30 часа – Техническа репетиция ІІ възрастова група индивидуални изпълнители (по ред на явяване)

11.30-12.30 часа – Конкурсна програма ІІ  възрастова група индивидуални изпълнители

12.30 – 13.00 часа –   почивка

13.00 часа – Официално откриване на Общински конкурс за млади изпълнители на популярна  песен Пазарджик 2015

13.30-14.00 часа  – Техническа репетиция ІІІ възрастова група индивидуални изпълнители (по ред на явяване)

14.00-15.00 часа – Конкурсна програма ІІІ възрастова група индивидуални изпълнители

15.30-16.00 часа – Пресконференция и среща  на журито  с участниците и техни представители.

16.00 часа – Гала-концерт, Обявяване на резултатите и награждаване

17.00 часа – Закриване на конкурса

Забележка: В Галаконцерта участват всички класирани на призовите места в отделните възрастови категории.

Организаторите си запазват правото за промени  в  рамките на  програмата на конкурса.
 

 РЕПЕРТОАР:

Участниците представят 2 песни (може и авторски). Едната песен задължително е българска.

Инструменталните съпроводи на всеки участник  да са записани на отделен диск във формат  – аудио СD.

 рганизаторите осигуряват професионално озвучаване.

Заявки за участие(по образец) се приемат до 07 октомври 2015 г. на адрес:

Пазарджик, ул.”Александър Батенберг”№15 и на e-mail: childrens_complex@abv.bg       

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС (за Общинския конкурс)   тел. 034/988 228 

Критерии за оценка:
• Подбор на репертоар
• Сложност на изпълнението
• Вокална техника
• Сценична реализация
• Костюм
• Общо художествено впечатление

 НАГРАДИ:                                    

 • I, II, III място във всяка възрастова група;
 • Златни, сребърни и бронзови медали и дипломи за всички групи.

  Специални награди:
  . Специална награда на кмета на град Пазарджик;
  . Награда на сдружение „Училищно настоятелство ” за най-ярко сценично присъствие;
  . Награда за най-добро изпълнение на българска песен;
  . Награда за най-добро изпълнение на чужда песен;

         . Специална награда на детското жури (за участниците в I, II и III възрастови групи);

         . Grand priх и предметна награда GSM SAMSUNG GALAXY – една за всички участници.

 

 

Коментари