Общество

В Пазарджик ще представят Националната програма „Обучение за ИТ кариера“

Пазарджик В понеделник 6 ноември, в Областна администрация Пазарджик ще бъде представена Националната програма „Обучение за ИТ кариера“. Директорът на Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“, доц. Д-р Ивайло Стрибратов ще запознае директори на училища от областта с възможностите за участие в програмата на ученици от десетите класове на средните училища в област Пазарджик.

 

Националната програма предвижда в продължение на три години МГ „Акад. Кирил Попов“ да се развива като училище – софтуерен център за професионално обучение на ученици  от  10-ти клас  от областите  Пловдив,  Кърджали,  Пазарджик,  Смолян  и  Стара Загора  по  нова  професия  „Приложен  програмист“  от  Списъка  на  професиите  за професионално  образование  и  обучение. Учебната програма  и  учебно  съдържание са разработени в  сътрудничество с  ИТ сектора  и Пловдивски  университет  „Паисий Хилендарски“.

Националната  програма  „Обучение  за  ИТ  кариера“ е одобрена  с  Решение No 525 на Министерския съвет от 15.09.2017 г.

Коментари