Общество

В Пазарджик ще има пункт за мерене на кръвно

Написано от ПЗИНФО

По повод 17 май – Световен ден за борба с хипертонията, започва инициативата „Май месец за мерене“ на Международната лига по хипертония (ISH), най-голямата синхронизирана здравна кампания в света, която протича в 150 държави. В нашата страна тя ще се проведе за 17-а поредна година от Българската лига по хипертония.

През май месец в 28-те областни града на България ще функционират общо 38 пункта за измерване на кръвно налягане. Участниците ще бъдат информирани за рисковете от хипертонията, за стойностите на кръвното налягане и как да разпознават неговото покачване. Студенти-медици ще измерват кръвното налягане на желаещите с електронни апарати, снабдени с AFIB-технология за откриване на предсърдно мъждене без ЕКГ, която подпомага профилактиката на мозъчен инсулт и инфаркт. Графикът и пунктовете за скрининг ще бъдат оповестени скоро на уебсайта на Българската лига по хипертония: https://hypertension.bg/#

В подкрепа на „Май месец за мерене“, фармацевтична компания Servier организира световна информационна кампания „#Защото аз така казвам“, която цели да подтикне хората да проверят кръвното си налягане. За пета поредна година иновативната фармацевтична компания Servier поддържа Българската лига по хипертония в провеждане на инициативата за скрининг и провежда публична кампания за повишаване на осведомеността относно важността на измерването на кръвното налягане. Тази година посланията на „#Защото аз така казвам“ са насочени към активното население със специален фокус върху възрастовата група от 40 до 60 години, където традиционно се установяват пропуски в диагностиката на заболяването и незадоволителен контрол при вече провеждана терапия. За по-добра осведоменост Servier България поддържа и платформа с информация и полезни съвети за наблюдение и справяне с високото кръвно – https://www.moetokravno.bg/.

Проф. Арман Постаджиян, председател на Българската лига по хипертония споделя: „Амбицията ни в настоящата кампания е да достигнем до всички областни градове в страната, както и да разширим каналите, по които доставяме надеждна и достъпна информация. Българската лига по хипертония подчертава значението на повишаване качеството на осведоменост, контрол и терапия на високото кръвно налягане като ключово действие, необходимо за превенция и контрол на сърдечносъдовите заболявания в България.“

С приблизително 4 млрд. засегнати от артериалната хипертония в световен мащаб състоянието е водещата причина за смърт, отговорна за 10,8 млн. смъртни случая годишно. Хипертонията е водещият рисков фактор за инфаркт и мозъчен инсулт, както и за развитие на сърдечна недостатъчност. Извън традиционната връзка със сърдечно-съдовите заболявания хипертонията причинява над 40% от смъртните случаи при хора с диабет и е водещ риск за смърт на плода и майката в бременност, развитие на деменция в по-късните етапи от живота и прогресия на бъбречната недостатъчност. Чрез измерване на кръвното си налягане индивидите могат по-добре да го държат под контрол и по този начин да намалят риска от сърдечно-съдови събития.

През 2022 г. участие в кампанията „Май месец за мерене“ у нас взеха 4027 души в 16 областни града на средна възраст 61,7 години. По време на скрининга делът на хипертониците, дефинирани като индивиди, приемащи терапия или с измерени стойности на АН над 140/90 mmHg, надхвърли 70%, като контролирани на фона на провеждана терапия са 46%, респективно 34,8% от участвалите.

Кампанията „Май месец за мерене“ се организирана от Българската лига по хипертония с подкрепата на СЗО клон България, Български Червен кръст, Асоциация на студентите медици в България, Национална пациентска организация, Servier България, Омрон България, БНТ, Медикъл Нюз, медицинските университети и общините. Инициативата се подкрепя официално от Световната лига по хипертония, Международното дружество по хипертония, Световната инициатива по проблемите, свързани с консумацията на сол и здравето, и Международната диабетна федерация.

 

Коментари