Култура Общество

В Пазарджик стартира „Фото момент“

На 27.04.2022 г. от 11:30 ч. в гр. Пазарджик, бул. „България“ 57 ще се проведе ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект Фото момент/ Photo moment, който се изпълнява от Фондация „Ви Арт“ към Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2021-2025), Тематична област 3 „Свободно време, творчество и култура“.
Целевата група по проекта са младежи на възраст от 15 до 29 години.
Общата цел на Проект „Фото момент / Photo moment“ е осигуряване на подкрепяща среда, създаване на условия и насърчаване на интереса на младите хора към творчество и култура за развитие на личностна и професионална реализация чрез включване в дейности за осмисляне на свободното им време и за устойчива промяна в поведенческите модели.
Дейностите по проекта са:
 Организиране на творческа фотографска работилница
 Организиране на семинар „Как да представим нашето изкуство и как да ни забележат“
 Организиране на фотоизложба
 Издаване на фото книга с авторски фотографии

Ако сте на възраст от 15 до 29 години и желаете да се включите,
пишете ни до 25.05.2022 г.
на e-mail: office@viartfoundation.com,
във Фейсбук https://www.facebook.com/ViArtFoundation или се обадете на тел. 0888 802 328.


Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2021-2025), Министерство на младежта и спорта, по Договор № 25-00-8/28.03.2022 г. Съдържанието на публикацията е отговорност на Фондация Ви Арт, като ММС не отговаря за начина на използване на информацията.

Коментари