Институции

В Пазарджик се обсъди подпомагането на малкия и среден бизнес

Пазарджик

В Пазарджик се проведе конференция на тема: „Подпомагане на малкия и среден бизнес през 2016 г.“, организирана от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия в партньорство с Областен информационен център Пазарджик.

На конференцията участваха представители на малкия и среден бизнес, неправителствени организации, бизнес съюзи и представители на местната и държавна власт от област Пазарджик.

Областен информационен център Пазарджик представи мерките за финансиране на бизнеса от Европейските структурни и инвестиционни фондове, предвидени за 2016 г. Участниците бяха запознати още с дейностите на ИАНМСП, новите мерки в подкрепа намирането на външни пазари и партньори за българския бизнес, Националния иновационен фонд, администриран от ИАНМСП и параметрите на Програмата за МСП „Хоризонт 2020“.

Коментари