Институции

В Пазарджик нищиха концепции за интегрирани териториални инвестиции

Написано от ПЗИНФО

 

В Пазарджик се проведе кръгла маса на тема „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“, която събра представители на разнообразни сектори от област Пазарджик. Събитието се организира от Областния информационен център – Пазарджик в сътрудничество с Министерството на регионалното развитие и благоустройство от Южен централен регион, Сдружение „Велоеволюция“ и Организация за управление на Тракийски туристически район.

Кръглата маса събра представители от общинска и областна администрация, бизнес сектора, читалища, обществени и неправителствени организации. Целта на събитие бе да се представят възможностите за изготвяне на Концепции за териториални инвестиции, както и да се обсъдят възможностите и перспективите за сформиране на партньорства между участниците, които да подкрепят устойчивото развитие на региона.

Присъстващите имаха възможността да споделят своите идеи, опит и визии относно интегрираните териториални инвестиции, които могат да бъдат използвани за подобряване на инфраструктурата и жизнения стандарт в област Пазарджик. В рамките на събитието бяха обсъдени различни аспекти, свързани с инфраструктура, обновяване на сгради, култура, туризъм, мерки за обучения, доброволчество и други, които биха могли да бъдат подкрепени чрез инстументът Интегрирани териториални инвестиции.

Участниците разбраха важността от създаване на партньорства, които са съществени не само за изпълнението на успешни проекти, но и при оценката на Концепциите за интегрираните териториални инвестиции.

Екипът на ОИЦ-Пазарджик изразява благодарност към всички участници за активния диалог и споделените идеи. Събитието служи като стартова точка за по-нататъшни усилия и сътрудничество в областта на интегрираните териториални инвестиции, които ще допринесат за благоденствието на област Пазарджик и нейните жители.

 

Коментари