Институции

В община Пазарджик има нормална обстановка за движение при зимни условия

Пазарджик При започналия снеговалеж през деня на 03.01.2016 год.  в община Пазарджик е създадена необходимата организация за осигуряване на нормална обстановка за движение при зимни условия.  Образувалата се снежна покривка в гр. Пазарджик е между 8-12 см.

От  10.30 ч до 15.30 ч.на 03.01.2016 год. е извършена   обработката  на  пътните съоръжения /мостове, надлези, кръгови кръстовища  /с натриев хлорид. Основната пътна мрежа и част от второстепенните улици са обработени с калциев хлорид.

Снегопочистването продължи от 03.30 ч. на 04.01.2016 г.

Обработени са пътните съоръжения /мостове, надлези, кръгови кръстовища/ с натриев хлорид.

От  03.30 ч. на 04.01.2016 год . започна снегопочистването  на основните улици на гр. Пазарджик, за което са използвани 13 броя специализирани машини на  снегопочистващата  фирма.

От 03.30 ч. на 04.01.2016 год. започна обработката на основните   улици в гр. Пазарджик с разтвор на калциев хлорид,  което приключи към 08.00 часа. Продължава снегопочистването и във второстепенните улици.

От 02.15 до 08.50 ч. за обработката на общинската пътна мрежа са използвани 6 броя специализирани машини за разпръскване на сол и пясък. 

Общинските паркинги са обработени с натриев хлорид, Централна градска част – пешеходна зона е обработена с калциев хлорид. 

Контролът по снегопочистването се осъществява от 11 служители на БМ  „Паркинги и охрана”.

Основните улици в гр. Пазарджик са проходими при зимни условия. При снегопочистването са разходвани 9 куб. м  разтвор на калциев хлорид, а за обработката на пътните съоръжения са разходвани 40 т натриев хлорид.

Затруднения при извършване на дейностите по  снегопочистването създават големият брой неправилно паркирани МПС по някои от основните  улици на гр. Пазарджик –  ул. „Цар Освободител”, бул. „Ал. Стамболийски”, бул. „ Г. Бенковски”, бул. „ Хр. Ботев” и ул.„ Пловдивска”.

 За осигуряване на добра организация на движението автомобилите спрели в непосредствена близост до спирки, учебни и здравни заведения  на обществен транспорт ще бъдат премествани принудително с техническо средство „паяк“.

Служители от БМ „Паркинги и охрана” извършват проверки за почистване на тротоарите от сняг в централна градска част- пешеходна зона и основните улици.

Напомняме, че почистването на тротоарите е задължение на гражданите и фирмите.

Община Пазарджик

Коментари