Институции

В община Пазарджик изплащат парите на членовете на СИК

Написано от ПЗИНФО

Община Пазарджик съобщи, че графикът за изплащане на възнаграждения на СИК от проведените на 09.06.2024 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители е следният:

Възнагражденията на членовете на СИК, заявили желание да ги получат по банков път, ще бъдат преведени до 27.06.2024 г.

Изплащането в брой на възнагражденията ще бъде осъществявано от 27.06.2024.г. на касата в Информационен център на Община Пазарджик.

Коментари