Общество

В над 60 населени места в региона този месец нов график за отчитане на електроенергия

От началото на май 2017 г. EVN България стартира проект за подобряване на дейностите по отчитането на електроенергията за битовите и малките стопански клиенти в някои малки населени места – села, махали и малки градове в Югоизточна България, без големи областни и градски центрове.

 

В тази връзка ЕVN България напомня, че само за тези клиенти еднократно от месец май 2017 г. ще бъде въведен нов график за отчитане на електрическата енергия и съответно нов срок за плащане. Така само през май 2017 г. тези клиенти ще имат различна продължителност на отчетния период – по-дълъг или по-кратък и ще преминат в друг срок за плащане от вече установените месечни срокове. Новият график на отчитане, както и срок за плащане остават в сила занапред и през следващите месеци.

В област Пазарджик промяната обхваща цялостно 20 малки населени места и частично 43 малки населени места.
Спецификата на промяната налага част от засегнатите клиенти еднократно само през месец май 2017 г. да получат 2 фактури, а други клиенти – да получат фактурата си с консумираната електрическа енергия през май 2017 г. в началото на юни 2017 г. Останалите засегнати клиенти ще получат еднократно фактура през май 2017 г. Всяка от фактурите, както и досега, ще бъде на база реален отчет за реално консумирана електроенергия. Общият брой фактури за годината също се запазва и остава 12.

Голямата част от клиентите, включени в промяната, са с минимална средномесечна консумация на електроенергия. Процесът на изключване поради просрочие ще бъде организиран по начин, който да не доведе до неудобства за клиентите по време на промяната.

Проверка за срок на плащане може да се извърши:

по тел. на 0700 1 7777

в интернет на https://www.evn.bg/SrokPlashtane/PeymentPeriodHome.aspx

на място в EVN Офис.

С цел максимално доброто информиране на клиентите, EVN България информира клиентите, включени в промяната чрез индивидуални писма, имейли и SMS.

Коментари