Институции

В Брацигово си търсят шеф на ВиК дружеството

Написано от ПЗИНФО

Община Брацигово обяви конкурс за избор на управител и възлагане управлението на „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД. Кандидатите трябва да имат висше инженерно образование, икономическо или юридическо образование, с образователно – квалификационна степен „Магистър“. Професионален опит- най-малко 5 години на ръководна позиция в предприятие с основен предмет на дейност – предоставяне на комунални услуги, или най-малко 5 години трудов стаж във ВиК оператор, от които 2 години на ръководна позиция. 

Коментари