Общество

Възможност за безработните

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик Пред безработните лица от общините Пазарджик и Лесичово отново има възможност за реализация. Бюрото по труда уведомява, че разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта. Касае се за двугодишен план на обучение, провеждан в клоновете на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ – 22367,82 лв. допълнителна информация може да бъде получена в Дирекция „Бюро по труда“ Пазарджик.

Коментари