Институции

Във Велинград ще санират две читалища и плувната

Написано от ПЗИНФО

Община Велинград спечели още три проекта по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ с финансиране от „Националния план за възстановяване и устойчивост”, похвалиха се от местната управа.

Три сгради, които са с обществено значение, ще бъдат санирани по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност”.

Това са закрития плувен басейн „Антон Митров” и двете читалища –НЧ „Методий Драгинов-1936” и ОНЧ „Св. Св. Кирил и Методий -1905”.

Коментари